DJK Hovedstadsområdet


Årsmøde med generalforsamling
Søndag d. 10. december 2017 kl. 14.00-17.00

Generalforsamling, quiz og film

Mødet holdes i forhallen på Lygten station.

Afdelingens ordinære generalforsamling holdes efter vedtægternes paragraf 6 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om afdelingens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Thomas Hildebrand og Per Holm
og suppleant Kjeld Chorfitzen på valg (villig til genvalg). Desuden opstiller bestyrelsen Torben Liebst som anden suppleant.

Forslag under pkt. 4 og 5 skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Disse kan evt. sendes pr. e-post til bentjac@live.dk

Efter generalforsamlingen fortsætter vores julemøde i de efterhånden faste og populære rammer med det "sædvanlige" til både øje og hals (= lotteri, quiz, film, glögg og æbleskiver).