DJK Hovedstadsområdet


Generalforsamling, quiz og film
Søndag d. 9. december 2018 kl. 14.00-17.00

Mødet holdes i forhallen på Lygten station.

Afdelingens ordinære generalforsamling holdes efter vedtægternes §6 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om afdelingens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Karsten Hindsberger, Bent Jacobsen (villige til genvalg) og Kjeld Chorfitzen.
Desuden er suppleanten Torben Liebst på valg (ligeledes villig til genvalg).

Forslag under pkt. 4 og 5 skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Disse kan evt. sendes pr. e-post til bentjac@live.dk

Efter generalforsamlingen fortsætter vores julemøde i de efterhånden faste og populære rammer med det "sædvanlige" hygge: lotteri, quiz, film, gløgg og æbleskiver.