dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

På Sporet · Årgang 1971 · Nr. 07
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Endelig!: NJKs avtale med Jernbanemusett om disponering av damplok Endelig!: NJKs aftale med Jernbanemuseet om disponering af damplok Udtalelser fra formand/leder | NJK  Arne-Magnus Waaler På sporet 71/7 45366 norsk 
NSB-typer, normalspor Type 69 NSB-typer, normalspor Type 69 Siden Sidst:   På sporet 71/7 45366 norsk 
NSB, dieselloktyper Di 3 NSB, dieselloktyper Di 3 Siden Sidst:   På sporet 71/7 45366 norsk 
NSB-typer, normalspor | Forbrenningsmotorvogner Type 86 og 91, NSB, dieselloktyper Di 2, NSB, el-lok NSB-typer, normalspor | Forbrædningsmotorvogne Type 86 og 91, NSB, dieselloktyper Di 2, NSB, el-loktyper El 1 siden sidst vg  På sporet 71/7 45366 norsk 
Industribaner Norsk Hydro, Herøya/Menstad Industribaner Norsk Hydro, Herøya/Menstad Siden Sidst:   På sporet 71/7 45366 norsk 
Hendelser fra og med 1969 | Uhell og driftsforstyrrelser Sammenstøt tog-tog Hændelser fra og med 1969 | Uheld og driftsforstyrrelser Sammenstøt tog-tog Siden Sidst: Kollision Åneby 13.1.71, Afsporing Skiple   På sporet 71/7 45366 norsk 
Norsk Jernbanemuseum / Jernbanemuseets Venner Siden sist-stoff Norsk Jernbanemuseum / Jernbanemuseets Venner Siden sidst-stof Siden Sidst:   På sporet 71/7 45366 norsk 
NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) B4 NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sidst og omim-stof (sortert efter litra) litra-B4 siden sidst   På sporet 71/7 45366 norsk 
Norsk Museumstog (tidl. Toggruppen og Driftsgrupper) Arbeidet i og Nytt fra Toggruppen Norsk Museumstog (tidl. Toggruppen og Driftsgrupper) Arbejdet i og Nyt fra Toggruppen siden sidst vet Ole Mjelva På sporet 71/7 45366 norsk 
Sørlandsbanen vest: Kristiansand-Stavanger Bane Snartemo-Lyngdal (Jåddansporet) Sørlandsbanen vest: Kristiansand-Stavanger Bane Snartemo-Lyngdal (Jåddansporet) siden sidst inf  På sporet 71/7 45366 norsk 
Nordlandsbanen: Hell-Bodø Lokaltrafikk Støren-Stjørdal Nordlandsbanen: Hell-Bodø Lokaltrafik Støren-Stjørdal siden sidst inf  På sporet 71/7 45366 norsk 
Sørlandsbanen øst: Hokksund-Kongsberg-Kristiansand Lokaltog Sørlandsbanen øst: Hokksund-Kongsberg-Kristiansand Lokaltog siden sidst inf  På sporet 71/7 45366 norsk 
Dovrebanen: Dombås-Støren-Trondheim Krøderbanen: Vikersund-Krøderen Dovrebanen: Dombås-Støren-Trondheim Krøderbanen: Vikersund-Krøderen siden sidst inf  På sporet 71/7 45366 norsk 
Meråkerbanen: Trondheim-riksgrensen Lokaltrafikk Støren-Stjørdal Meråkerbanen: Trondheim-Riksgrensen Lokaltrafik Støren-Stjørdal siden sidst inf  På sporet 71/7 45366 norsk 
Arendalsbanen: Arendal-Nelaug, Treungenbanen: Nelaug-Treungen Arendalsbanen: Arendal-Nelaug, Treungenbanen: Nelaug-Treungen siden sidst inf  På sporet 71/7 45366 norsk 
Modelljernbanegruppens innkjøpslag Modelljernbanegruppens indkøb Modeljernbane i NJK mod John Arne Dahl På sporet 71/7 45366 norsk 
Sørlandsturen 26.-27.6.71 Sørlandsturen 26.-27.6.71 Om de enkelte turer | NJK udflugter  Ole Mjelva, Svein E. Sa På sporet 71/7 45366 norsk 
Norges første lokomotiver Norges første lokomotiver N.H.J. loktyper  Erik Werner Johansson På sporet 71/7 10 45366 norsk 
Norges første lokomotiver Norges første lokomotiver Hovedbanen: Oslo-Eidsvoll  Erik Werner Johansson På sporet 71/7 10 45366 norsk 
Hvordan virker egentlig damplokomotivet: Hvordan virker egentlig damplokomotivet: Damplokomotivets teknik Hvordan virker egentlig damplokomotivet da Ole Mjelva, Svein E. Sa På sporet 71/7 12 45366 norsk 
En tur med Setesdalsbanen da den gikk til Byglandsfjord En tur med Setesdalsbanen da den gik til Byglandsfjord Setesdalsbanen: Kristiansand-Grovane-Byglandsfjord  Karl Hagelund På sporet 71/7 14 45366 norsk 
NJKs bil (VW buss 1956) NJKs bil (VW bus 1956) Norsk Museumstog (tidl. Toggruppen og Driftsgrupper)  Arne-Magnus Waaler På sporet 71/7 15 45366 norsk 
Stenbruddsbaner ved Iddefjorden Stenbruddsbaner ved Iddefjorden Norske anlægs- og industribaner  Ulf Berntsen På sporet 71/7 16 45366 norsk 
Merkedager i 1971 og 1972 Merkedager i 1971 og 1972 Jernbanejubilæer og specielle arrangementer  Arild S Sommerset På sporet 71/7 17 45366 norsk 
NMRA Convention, London 1971 NMRA Convention, London 1971 Generelt | Modeljernbaner  Jan Arne Rødland På sporet 71/7 18 45366 norsk