dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

På Sporet · Årgang 2014 · Nr. 158
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Breifoss-ulykken 28. Februar 1944 Breifoss-ulykken 28. Februar 1944  sik Hans-Ole Sveia På sporet 13/158 xspo158-01 norsk 
Billettkontroll fra vognenes stigtrinn Billettkontroll fra vognenes udvendige trin  adm sik Espen Franck-Nielsen På sporet 13/158 14 xspo158-01 norsk 
Amerikanske lokomotiver - hva skjer over dammen i 2013? Amerikanske lokomotiver - hvad sker over dammen i 2013? samt tekniske beskr el di Jørgen Flood På sporet 13/158 18 xspo158-01 norsk 
Kjære NSB, jeg har vært utro! Kjære NSB, jeg har været utro! Andre transportmidler end tog  Pamela Hill Griffiths På sporet 13/158 24 xspo158-01 norsk 
Intervju med lokfører Frank Larsen Intervew med lokomotivfører Frank Larsen  pers vet Dagfinn Lunner På sporet 13/158 26 xspo158-01 norsk 
Elektriske tog til Nottodden igjen Elektriske tog til Nottodden igen   Øyvin Moen På sporet 13/158 30 xspo158-01 norsk 
Nye Loktyper: Siemens Vectron Nye Lokomotivtyper: Siemens Vectron  el Dag Chr. Halvorsen På sporet 13/158 32 xspo158-01 norsk 
Notodden jernbanesenter Notodden jernbanecenter veterantog vet Stein S Eriksen På sporet 13/158 40 xspo158-01 norsk 
Driftsmateriell pr 1. Januar 2014 Driftsmateriell pr 1. Januar 2014 Siden sist   På sporet 13/158 52 xspo158-01 norsk 
Flytoget planlegger åtte nye sett - Flytoge gjør det bra - PDF -billet endelig hos NSB  Siden sist   På sporet 13/158 55 xspo158-01 norsk 
Elektriske lokomotiver br 185 - 193 119 El 13  Siden sist   På sporet 13/158 56 xspo158-01 norsk 
Diesellok Baneservice Cargolink - norsk transport/grenland Rail  Siden sist   På sporet 13/158 58 xspo158-01 norsk 
Grenland Rail - Skiftetraktorer - Tekniske data V4  Siden sist   På sporet 13/158 61 xspo158-01 norsk 
Type 69 - Gjøviksbanen - Type 74 - 75 Type 3 personvogne  Siden sist   På sporet 13/158 62 xspo158-01 norsk 
Oslo-Stavanger - Nottodden-Porsgrunn - Asker-kongsvinger - Raumabanen  Siden sist   På sporet 13/158 65 xspo158-01 norsk 
ERTMS er fremtid i Norge - Nyt jernbanekryss - Lieråsen tunnel  Siden sist   På sporet 13/158 67 xspo158-01 norsk 
Lav bru forsvinner - Nytt spor til tømmerterminal - Informationsmøte i Østfold - Traséalternativre f  Siden sist   På sporet 13/158 70 xspo158-01 norsk 
Toetasjers restaurantvogner Toetagersrestaurantvogne Finland vg  På sporet 13/158 75 xspo158-01 norsk 
E6-Dovrebanen Del 5 E6-Dovrebanen Del 5 Nye spor  Åge Lybekbråten På sporet 13/158 76 xspo158-01 norsk 
Rana Gribers første nye malmvogn er tatt i bruk Rana Gribers første nye malmvogn er taget i brug   Bjørn-Terje Nilssen På sporet 13/158 78 xspo158-01 norsk 
Trikkenytt nyt om norske sporvogne  sporvogn Peter Udbjørg På sporet 13/158 80 xspo158-01 norsk