dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1967 · Nr. 07
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Järnväg eller spårväg Jernbane eller sporvej? leder  Kurt Hultgren Tåg 67/7 23263 svensk 
Kungen invigde Ropstensbanan Kongen indviede Ropstensbanen    Tåg 67/7 23263 svensk 
Norrköpings smalspår tillhör historien Norköppings smalspor tilhører historien  inf Leif Nilsson Tåg 67/7 23263 svensk 
Vårresa på Västkustbanan Forårsrejse på Vestkystbanen  kp Lars Olov Karlsson Tåg 67/7 23263 svensk 
SJ's skrotningsplats i Vislanda SJs skrotningsplads i Vislanda liste over skrotninger   Tåg 67/7 11 23263 svensk 
 Nye diesellok bestilt - Korsan - Lokalmotorvogne strækninger - Jugoslavien noter di  Tåg 67/7 12 23263 svensk 
Slopa tilläggsavgifterna Slip tillægsafgiftrene leder adm Kurt Hultgren Tåg 67/8 23263 svensk 
Europeisk vagnsmärkning införs Europæisk vognmarkering indføres oversigtstabeller vg adm intern K O Anderson Tåg 67/8 23263 svensk 
Nya motorvagnar Nye motorvogne svensk X1 el  Tåg 67/8 23263 svensk 
SJ normalspåriga ånglok med G-litt SJ normalsporede damplok litra-G  da Leif Dahl Tåg 67/8 23263 svensk 
 Fra åbningen af Gullbacka jernbane - Damp i Västergötland - rejse Gävle-Eskiltuna  da kp Lars Linde Tåg 67/8 12 23263 svensk