dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1983 · Nr. 07
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Nytt stationshus i Jönköping Ny stationsbygning i Jønkøping  bg LHL Tåg 83/7 32 45792 svensk 
SJK Småbaneavdelnings vårresa 28-29 maj 1983 SJK Småbaneafdelnings forrås rejse 28-29 maj 1983   Lars Söderman Tåg 83/7 20 45792 svensk 
Anslagsäskandet: SJ vill investera för 2,3 miljarder Anslagt: SJ vil investere for 2,3 miljarder  adm Göran Rönn Tåg 83/7 12 45792 svensk 
Åter trafik på linjen Ängelsberg-Snyten Atter trafik på linjen Ängelsberg-Snyten   LHL Tåg 83/7 10 45792 svensk 
Jubileumsresorna Jubilæumsrejserne SJK 25 år - særtog  Lars Olof Lind Tåg 83/7 45792 svensk 
Snälltåg på d f Dala-Hälsinglands järnväg Hurtigtog på d f Dala-Hälsinglands jernbane  kp Max Goldschmidt Tåg 83/7 45792 svensk 
Stationshuset i Söderfors rivs Stationsbygningen i Söderfors rives ned  bg Lennart Liljendahl Tåg 83/7 45792 svensk 
Tåg- & busskartan Tog- & buskortene   Kurt Hultgren Tåg 83/7 45792 svensk 
De mellanstore G-vagnarnas historia De mellanstore G-vognenas historia  vg gods Erik Sundström Tåg 83/7 45792 svensk