dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1972 · Nr. 02
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Uppsala-Enköpings Järnväg (UEJ) Uppsala-Enköpings Jernbane (UEJ)  inf Gunnar Lindkvist Tåg 72/2 7759 svensk 
Järnvägsminnen från Vansbro Jernbaneminder fra Vansbro   Per Åke Fransson Tåg 72/2 7759 svensk 
Helautomatiska ASEA-tåg forslar malm i USA-gruva Helautomatiske ASEA-tog håndterer malm i USA-mine  vg  Tåg 72/2 10 7759 svensk 
Största tillåtna hastigheten på de svenska järnvägarna Største tilladte hastighed på de svenske jernbaner oversigtskort kp Lars Crona Tåg 72/2 11 7759 svensk 
Roslagsbanans Mogul-lok Roslagsbanens Mogul-lok  da Ulf Diehl Tåg 72/2 12 7759 svensk 
Sörby järnvägsstation Sörby jernbanestation Falköping-Borås bg Sture Creutz Tåg 72/2 15 7759 svensk 
 noter om SJ materiel og baner Tåg-Nytt vg el inf  Tåg 72/2 17 7759 svensk