dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1979 · Nr. 10
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Surteskredet och SJ:s trafikplanering Skredet i Surte og SJs trafik også grafisk køreplan inf kp  Tåg 79/10 267 7839 svensk 
Ombyggnad av lok litt-Rcl Ombygning af lokomotiv litra-Rcl  el teknik RC Hans Johan Polanik Tåg 79/10 274 7839 svensk 
Skogsbanan i Bieszcady Skovbanen i Bieszcady damp i Polen da  Tåg 79/10 276 7839 svensk 
Vestgötland-Nerikes järnvägar Vestgötland-Nerikes jernbaner  mod  Tåg 79/10 277 7839 svensk 
 Noget om svenske køretøjer, vogne og baner  el vg inf Kurt Hultgren Tåg 79/10 284 7839 svensk