dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1985 · Nr. 07
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Sista tåget! Sidste tog! dadelæsker el Lars Södermann Tåg 85/7 7872 svensk 
Svartåbanan blev igen länsbana Svartåbanen blev igen länsbane  inf  Tåg 85/7 7872 svensk 
Sista turen på Svartåbanan - fredag 28 juni - 85 Sidste tur på Svartåbanen - fredag 28 juni - 85  inf kp Lars Södermann Tåg 85/7 7872 svensk 
Borås-Ulricehamn - en länk i förbindelsen Jönköping - Göteborg Borås-Ulricehamn - en led i forbindelsen Jönköping - Gøteborg  inf  Tåg 85/7 7872 svensk 
Järnväg mellan Halmstad och Västergötland Jernbane mellem Halmstad og Vestergotland  inf  Tåg 85/7 7872 svensk 
Nedläggningar av järnvägen i Ulricehamn i juni 1985 Nedlæggelser af jernbanen i Ulricehamn i juni 1985  inf bernt Talbrant Tåg 85/7 10 7872 svensk 
Ingen persontrafik mellan Åseda och Nybro Ingen persontrafik mellem Åseda og Nybro  kp  Tåg 85/7 12 7872 svensk 
Dal-Västra Värmland - alternativ till Inlandsbanan Dal-Vestra Värmland - alternativ til Inlandsbanen  inf  Tåg 85/7 13 7872 svensk 
Forsmo-Hoting nedlagd - Persontrafiken på Forsmo-Hotingbanan nedlagd - Fortsatt liv på Dellenbanan Forsmo-Hoting nedlagt - Persontrafikken på Forsmo-Hotingbanen nedlagt - Fortsat liv på Dellenbanen  inf Sven Olsson Tåg 85/7 14 7872 svensk 
Två miljarder är för litet To milliarder er for lidt anlægsbudget adm Göran Rönn Tåg 85/7 16 7872 svensk 
Polar-Expressen på resa i Sverige Polar-Ekspressen på rejse i Sverige  kp K Landgren Tåg 85/7 19 7872 svensk 
Trefotsbanorna treaxliga vagnar Trefotsbanernes treakslede vogne del 1 vg Erik Sundström Tåg 85/7 20 7872 svensk 
Musik-picnic i hällregn Musik-picnic i styrtregn rejsebeskrivelse kp  Tåg 85/7 31 7872 svensk