dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1986 · Nr. 05
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Trefotbanornas treaxlad vagnar Trefotbanernes treakslede vogne del 3 vg Erik Sundström Tåg 86/5 7880 svensk 
Casablanca-Rabat i 160 km/tim Casablanca-Rabat i 160 km/tim Marokko fra 600-baner til hurtigtog på normalspor inf Folke Åström Tåg 86/5 7880 svensk 
De elektriska spårvägarna De elektriske sporveje Sporbunden transportmiddel på Isle of man, del II inf Thomas Walldow Tåg 86/5 10 7880 svensk 
Nytt från Nora och NBVJ Nyt fra Nora og NBVJ  inf Anders Hedborg Tåg 86/5 17 7880 svensk 
Lokförelever i praktisk tjänst Lokførelever i praktisk tjeneste  udd Lars Söderman Tåg 86/5 20 7880 svensk 
Rallarrosen - Nytt tåg på malmbanan? Rallarrosen - Nyt tog på Malmbanen?  el kp Ingemar klum Tåg 86/5 28 7880 svensk