dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1987 · Nr. 05
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Ny tågplan fr o m 31 maj 1987 Ny togplan fr o m 31 maj 1987  kp  Tåg 87/5 7888 svensk 
SJ 1867, särtryck 77 och Kommunickan SJ 1867, særtryk 77 og Kommunikeet  da kp Johan Selme Tåg 87/5 7888 svensk 
Nya vagnar till Roslagsbanan Nye vogne til Roslagsbanen  el vg Arne Andersson Tåg 87/5 17 7888 svensk 
Om ångloks effekt Om damploks effekt  da Richard Berglund Tåg 87/5 18 7888 svensk 
Sista vut Vara-Nossebro Sidste vue Vara-Nossebro  inf foto  Tåg 87/5 20 7888 svensk