dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1989 · Nr. 08
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Ångfärjeepoquen Dampfærgepoquen Skandinavien-Kontinenten, del 1 færger Matz Lonnedal Risberg Tåg 89/8 7909 svensk 
Mölndal nedre, ny station för nattågen mellan Oslo och Köpenhamn Mölndal nedre, ny station for nattoget mellem Oslo og København Mölndal ovre, nedlagt station på Boråsbanen bg Rune Feldt Tåg 89/8 12 7909 svensk 
Brev från en station Brev fra en station Sturefors station bg Niklas Adelt Tåg 89/8 13 7909 svensk 
Ångloksresa till Kuba Damploksrejse til Cuba  Cuba Kurt Möller Tåg 89/8 19 7909 svensk 
Polen försommaren 1989 Polen forsommeren 1989 med jernbanekort da Hans-Erik Hjelm Tåg 89/8 23 7909 svensk 
Från kommunickan genom vakuum till SJ tågtider Fra kommunikéet gennem vakuum til SJ togtider x2000 el foto X2  Tåg 89/8 31 7909 svensk