dansk     norsk     svenska     deutsch     français    

         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 2011 · Nr. 08-9
Överskrift på originalspråkDansk överskriftBeskrivningTemaFörfattareTidskriftsnamn år/nrSidantalDJK id nrSpråk
Norrlandstrafiken får fem år till  tåg-nytt  Ulf Nyström Tåg 11/8-9 xtg9-11 svensk 
Det totale sönderfallet är nära Det totale sammenbrud er nær tåg-nytt  Ulf Nyström Tåg 11/8-9 xtg9-11 svensk 
Byggstart i Värmland - Tidligare tåg lockar fler - inga biljetköp ombort - Tystare tyska tåg  tåg-nytt  Ulf Nyström Tåg 11/8-9 xtg9-11 svensk 
Tredje tunneldelen har anlänt til Stockholm - Motorvagn sårade ur i Tunum  tåg-nytt   Tåg 11/8-9 xtg9-11 svensk 
Veolia taröver Öresundstågen Veolia overtager Øresundstogene tåg-nytt  Ulf Nyström Tåg 11/8-9 xtg9-11 svensk 
Klar för EC-tåg - Snabbet godståg i tunellen - Nya vagnar till KTZ  tåg-nytt Interna  Tåg 11/8-9 16 xtg9-11 svensk 
Smalspår i dagen Tjeckien Smalspor i nutedens Tjekkiet   Markus Öbrink Tåg 11/8-9 17 xtg9-11 svensk 
Från Botniabanan till Inlandsbanan Fra Botniabanan til Inlandsbanan   Lars Olof Lind Tåg 11/8-9 21 xtg9-11 svensk 
ett natttåg i dagljus Et nattog i daglys Berlin-Malmø foto  Tåg 11/8-9 26 xtg9-11 svensk 
Fikonspråk i den högre skolan Hemmeligt sprog i den højere skole   Leif Elgh Tåg 11/8-9 28 xtg9-11 svensk 
SJK-resa i fem länder  fra mseumssporveje interna Lars Olof Lind Tåg 11/8-9 29 xtg9-11 svensk 
Tyckar Trafikverket inte om sine järnvägar? Synes trafikverket ikke om sine jernbaner   Frederik Tellerup Tåg 11/8-9 32 xtg9-11 svensk 
Inga försningsorsaker mer - Mer förbigångsspår om tre år - Hjärtstarare räddade liv - Kontrakt sägs  tåg-nytt   Tåg 11/8-9 xtg9-11 svensk 
Global trafikökning - Stopp för kailet  tåg-nytt  Ulf Nyström Tåg 11/8-9 xtg9-11 svensk 
Sundling efter Adelsahn - Höjda avgifter hotar museitrafik Høje afgifter rammer veterantoskørsel tåg-nytt  Ulf Nyström Tåg 11/8-9 10 xtg9-11 svensk 
Kaos efter dansk skyfall Kaos efter dansk skybrud tåg-nytt  Jan Lundstrøm Tåg 11/8-9 11 xtg9-11 svensk 
Teknikush under vatten - Tåg bliver buss - Flera massavedtransporter - Inget glastak i Hjärup  tåg-nytt   Tåg 11/8-9 12 xtg9-11 svensk 
Tunel ökade resandet  Citytunellen i Malmø   Tåg 11/8-9 13 xtg9-11 svensk 
Lokbrans vid kattisträsk - Nya rekordsiffror för DB - Svår okycka i Kina  tåg-nytt  Ulf Nyström Tåg 11/8-9 14 xtg9-11 svensk 
Första dioloken i USA - Klart for DB-lok i Polen - Förlust för S-bahn Berlin - Stölder på Öresundstå  tåg-nytt   Tåg 11/8-9 15 xtg9-11 svensk