dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Dansk Lokomotiv Tidende · Årgang 1977 · Nr. 00
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
TFU - Tjenestemændendes Fællesudvalg Børge Aanæs   Dansk Lokomotiv Tidende 77/2 9708 dansk  
DSBs planlægnig er landsdækkende   Povl Hjelt Dansk Lokomotiv Tidende 77/2 9708 dansk  
Tyske forbnundsbaner note   Dansk Lokomotiv Tidende 77/2 9708 dansk  
Plejecentret jernbanebo Nyborg   Dansk Lokomotiv Tidende 77/2 9708 dansk  
Smukke Hans og den grå røg    Dansk Lokomotiv Tidende 77/2 10 9708 dansk  
Trafikpolitik Øst og vest for Valby bakke S-baneudbygn længdebane nedlæggelser osv   Dansk Lokomotiv Tidende 77/2 14 9708 dansk  
Toldbetjenten. Erik Præstegård    Dansk Lokomotiv Tidende 77/2 16 9708 dansk  
Danmarks damploko bogamleldelse forfatter Wiliam Bay   Dansk Lokomotiv Tidende 77/2 19 9708 dansk  
Resolution fra jernbanefagforeningerne iEF    Dansk Lokomotiv Tidende 77/3 9708 dansk  
CO-information    Dansk Lokomotiv Tidende 77/3 9708 dansk  
Ælndret indstilling af bremsetøj på MY-lokmotiver afdelingenør sik MY di H Hansen Dansk Lokomotiv Tidende 77/3 9708 dansk  
Jernbanemotormateriel Forende automobilfabrikker Triangel   Dansk Lokomotiv Tidende 77/4 13 9708 dansk  
Vii pantsætter de fremtidige indtægter  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 77/4 14 9708 dansk  
Støtteforeningen Danske Dampvennter    Dansk Lokomotiv Tidende 77/4 17 9708 dansk  
En samtale med Jernbanerådets formand Otto Mørch   Dansk Lokomotiv Tidende 77/5 9708 dansk  
CO-information - Omkklassificering i søgelyset    Dansk Lokomotiv Tidende 77/5 9708 dansk  
Cirkulærer fra finansministeriet    Dansk Lokomotiv Tidende 77/5 9708 dansk  
Derfor er der prøve i sikkerhedstjeenste Baggrund for efteruddannelse sik udd  Dansk Lokomotiv Tidende 77/6 9708 dansk  
Containertrafik  gods  Dansk Lokomotiv Tidende 77/6 9708 dansk  
Shaen, danske jernbanebyggere og olien Iraen   Dansk Lokomotiv Tidende 77/6 9708 dansk  
Fare for kongrontation mellem Øst og Vest i Beograd    Dansk Lokomotiv Tidende 77/6 16 9708 dansk  
Vi må have styrket den kollektive trafik i Europa    Dansk Lokomotiv Tidende 77/3 9708 dansk  
DSB strukturen leder   Dansk Lokomotiv Tidende 77/7 9708 dansk  
Arbejdstidsregler m m 1 4 1977    Dansk Lokomotiv Tidende 77/7 9708 dansk  
M/F Princesse Anne-marie har fået plads til flere biler - Indvielse af ny godsterminal i Herning Nyt fra DSB   Dansk Lokomotiv Tidende 77/7 9708 dansk  
400 km/t met tog - under jorden? t-bane   Dansk Lokomotiv Tidende 77/7 10 9708 dansk  
Unger på jobbet  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 77/7 14 9708 dansk  
Prøveforsøg med hele jernbanevognes træthestilstand  vg  Dansk Lokomotiv Tidende 77/8 9708 dansk  
DSB - transporten på skinner   Poul Hjelt Dansk Lokomotiv Tidende 77/8 9708 dansk  
Bedre at rejse sådan end at ankomme Englands hurtigtog   Dansk Lokomotiv Tidende 77/8 9708 dansk  
30 vogne mer til regional trafik - Samfundets tilskud - Driftsindtægtterne steg 11 pct Nyt fra DSB   Dansk Lokomotiv Tidende 77/8 10 9708 dansk  
3 cyl damplok Berlin Borsig Fra medlemskredsen da H W Gleerup Dansk Lokomotiv Tidende 77/8 18 9708 dansk  
Beskatning af køre- og sejlpenge    Dansk Lokomotiv Tidende 77/9 9708 dansk  
Nyt påtegningssystem ved DSB Hididige påtegningssystem forlades 1.10 77   Dansk Lokomotiv Tidende 77/9 9708 dansk  
Det glædeløse samfund Dir P Heering Jun har skrevet kronik   Dansk Lokomotiv Tidende 77/9 10 9708 dansk  
En 5-årsplan. Resurmé af et 5 års handlingsprogram Passagertransprog Lyntog - Halborg Regionaltogdrift - godstransport overfarter- Elektriicering   Dansk Lokomotiv Tidende 77/10 9708 dansk  
Banelegemet der holder formen sveller og skinner og ballast British Rail   Dansk Lokomotiv Tidende 77/10 9708 dansk  
Støtteforeningen Danske Dampvenner    Dansk Lokomotiv Tidende 77/10 13 9708 dansk  
Hareskovbanens indvielse  S-tog  Dansk Lokomotiv Tidende 77/10 14 9708 dansk  
Skat på huse - Cand polit Mogens Lykketoft, Arbejderbevægelsens erhvervråd    Dansk Lokomotiv Tidende 77/11 9708 dansk  
Et initiativ fra Dansk Standardiseringsråd    Dansk Lokomotiv Tidende 77/11 9708 dansk  
Ingen grund til ængselse bland DSB medarbejdere  arb Ole Hansen Dansk Lokomotiv Tidende 77/8 9708 dansk  
Afrika på skinnevejen    Dansk Lokomotiv Tidende 77/11 9708 dansk  
Betjening af rangerlokomotiv litra MH og Ardlet og Køftraktorer MH di  Dansk Lokomotiv Tidende 77/12 9708 dansk  
Fra en studierejse til Norge Remisen i Trondheim  Robert Lindberg Dansk Lokomotiv Tidende 77/12 12 9708 dansk  
Fængselsbetjent J Wulff-Jensen, fængselsoverbetjent fortæller om sit job arb  Dansk Lokomotiv Tidende 77/1 9708 dansk  
Finansminister Knudheinesens tale til CO I repræsentantskabsmøde    Dansk Lokomotiv Tidende 77/1 9708 dansk  
Besøg hos SAS   FF Horn Dansk Lokomotiv Tidende 77/1 14 9708 dansk