dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Nordisk Järnbanetidskrift · Årgang 2000 · Nr. 01
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Rigstrafikken skaber tilgængeligt transportsystem   Mikael Prenler Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 24492 svensk Rikstrafiken skapar tilgängeligt transportsystem 
Sälenbanen, vision eller virkelighed   Mikael Prenler Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 16 24492 svensk Sälenbanan, vision eller verklighet 
VRs nye nærtrafiktog har nået de satte mål  vg  Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 17 24492 svensk VR:s nye närtrafiktåg har nått de stipulerade målen 
 noter Finland   Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 18 24492 svensk Elektrifiering fortsätter - Resecentral i Jyväskylä - VR lägger ned verkstäderna i Åbo och Kuopio 
- Nya spår i Helsingland och Märlardalen - Sista semaforen slopad noter Sverige   Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 19 24492 svensk Rökfritt på X 2000 - Banverket tar över bangårdar - Ägare till biljettförsäljning söks 
Expresgodsentreprenörer sökas - Problem med pendltågen - Stockholm på såren noter Sverige   Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 20 24492 svensk Yterligare åtta öresundståg - banverket hjälper tung industri - SJ byter skyltar på stationer 
En million flere passasjerer noter Norge   Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 21 24492 norsk Privat Timetog sporet av - Nye tog til Østfoldbanen - Status for ATC i Norge 
Bod og bonus mellem DSB og Banestyrelsen - øresundstog er forsinket - Ny struktur i Banestyrelsen noter Danmark   Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 22 24492 dansk Trafikaftale sikrer baneinvesteringer - Fem-årige kontrakter - DSB må betale bod 
Nye operatører sigter efter godstrafik  gods  Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 23 24492 dansk  
Når ulykken er ude… leder sik Reidar Skaug Høymork Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 24492 norsk Når ulykken er ute… 
EU:s jernbanepark skaber nye spilleregler og øger konkurrensen   Timo Järvelä Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 24492 svensk EU:s järnvägsparket skapar nya spelregler och öker konkurrensen 
Effektivt beredskab på Øresundsbron via samarbejde og grundig planlægning   Nils Francke Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 24492 dansk  
Arlanda Central - første rejsecentrum for tog og fly i Sverige   Kurt Hultgren Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 24492 svensk Arlanda Central - första resecentrum för tåg och flyg i Sverige 
Benchmarking som værktøj i omstillingsproces i NSB   Geir Flatekvål Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 11 24492 norsk Benchmarking som verktøy i omstillingsprosess i NSB 
Enig bestyrelse foreslår at SJ selskabsdannes    Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 12 24492 svensk Enig styrelse föreslår att SJ bolagiseras 
Ny troljetype til Danmark Plasser & Theuer i Østrig   Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 12 24492 dansk  
Kvalitets og miljøcertifikat af VR:s persontrafik    Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 13 24492 svensk Kvalitets- och miljöcertifikat åt VR:s persontrafik 
SAS og SJ samarbejder    Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 13 24492 svensk SAS och SJ samarbetar 
SJ samarbejder og hjælper de nye togselskaber   Anders Gylder Nordisk Järnbanetidskrift 00/1 14 24492 svensk SJ samverkar och hjälper de nya tågföretagen