dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Nordisk Järnbanetidskrift · Årgang 1937 · Nr. 06
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Jernbanedirektør Andreas Jynge tager afsked  pers  Nordisk Järnbanetidskrift 37/6 161 6959 norsk  
Er det økonomisk forsvarligt at omlægge stykgodstrafikken fra jernbane til bil  adm gods Oscar Heier Nordisk Järnbanetidskrift 37/6 162 6959 norsk Er det økonomisk forsvarlig å omlegge stykkgodstrafikken fra jernbane til bil? 
Inlandsbanesystemet  inf  Nordisk Järnbanetidskrift 37/6 169 6959 svensk Inlandsbanesystemet 
Beregningsbar virkning af takstforhøjelser ved Sveriges statsbaner  adm  Nordisk Järnbanetidskrift 37/6 182 6959 svensk Beräkningsbar verkan av taxehöjningar vid Sveriges statsbanor 
Omlægning af Lyngby-Nærum Banen LNJ inf lokal J A C Rastrup Nordisk Järnbanetidskrift 37/6 189 6959 svensk