dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Nordisk Järnbanetidskrift · Årgang 1988 · Nr. 02
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
DSB planlægger til år 2000  adm di Mette Lis Andersen Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 29 7380 dansk  
De 20 delprojekter for DSB adm  Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 31 7380 dansk  
Svensk trafikpolitik indenfor 90-tallet  adm Per-Arne Kreitz Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 34 7380 svensk Svensk trafikpolitik inför 90-talet 
Transport af farligt gods med jernbanen  gods Ragnar Andersen Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 40 7380 norsk Transport av farlig gods med jernbanen 
Jernbaneudbygning - fokusering omkring miljø og energi samfundet positivt inf miljø Björn hamilton Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 42 7380 svensk järnvägsutbyggnad - fokusering kring miljö och energi 
SJ tester ny farve på togene  adm el vg Per-Arne Kreitz Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 45 7380 svensk SJ testar ny färg på tågen 
Hjul og skinneslidtage fortsættelse inf vg  Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 44 7380 svensk Hjul och rälsslitage 
VRs første IC vogne i drift  vg Mikko Alameri Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 46 7380 svensk VRs första IC-vagnar i trafik 
Snabbtog til Kotka fra Baltlink prøves - SJs biltog 1988 noter vg  Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 47 7380 svensk Snabbtåg till Kotka utreds Baltlink provas - SJ's biltåg - 1988 
Ombygning af pendeltog litt X1  kp Bjarne Zetterholm Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 48 7380 svensk Ombyggnad av pendeltåg litt-X1 
Surring af gods på bane og bil en håndbog gods sik Søren Lynge Jacobsen Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 49 7380 dansk  
Nye generaldirektører for VR og SJ  pers  Nordisk Järnbanetidskrift 88/2 50 7380 svensk Ny generaldirektör för VR/SJ