Forrige Naeste
Salg af arkivalier, oversigt:

Dansk Jernbane-Klub har gennem tiderne indsamlet en stor mænge materiale til arkivet. Arkivalier, som er overtallige, sælges på auktioner, som annonceres i tidsskriftet Jernbanen. Herudover findes en række varer, som sælges til faste priser. En liste med arkivalier til faste priser vil blive udarbejdet senere. Et udpluk af denne liste er gengivet i det følgende. Ved salg af arkivaler tillægges altid porto.


Jernbanebøger
Dansk Jernbane-Klub
Marielundvej 35
2730 Herlev
Tlf. 33 93 20 02
Fax: 33 33 86 96
     

Jubilæums- og særkuverter
Sølvgades kaserne 1765-1965
Tjenestekøreplaner
Vingehjulet / DSBbladet