Forrige Naeste
Jernbanefærger
på Øresund og Strelasund


af Torben Nellemann
DJK 1983, 84 sider, ca. 150 ill.

Pris Kr. 95,-   bestillings nr. 0110       stk

Den første jernbanefærge til udlandet var Helsingør-Helsinborgoverfarten, der åbnedes allerede i 1892. Den fik en central rolle i den interskandinaviske trafik, og er i dag ene om at overføre persontog til Sverige. I årene 1895-1975 overførtes desuden persontog via færgeruten Frihavnen-Malmö. Bogen skildrer alle færger, der har været benyttet på de to overfarter, samt driftsforhold og togforbindelser. Desuden skildres de interessante færgeforhold der bestod på Strelasund - mellem det tyske fastland og øen Rügen - indtil 1936. Her overførtes de internationale tog mellem Sverige og Tyskland. Endelig er der en kort skildring af den smalsporede jernbanefærge Wittower Fähre, der bestod på den nordlige del af Rügen indtil 1968.