Forrige Naeste
Dagmar og hendes tog

Af Hans Gerner Christiansen
Udgivet af "banen" 96 sider,
A4 tværformat Rigt ill.

Pris Kr. 270,-   bestillings nr. 1135       stk

Her er bogen om D-maskinen
- et af DSB's almindeligste damplokomotiver!

Forfatteren, Hans Gerner Christiansen, er både kendt for en levende pen og hans sans for flotte billeder. Efter en omtale af D-maskinens fire varianter indeholder bogen afsnit med flg. overskrifter: D-maskinen i epoke III, Internationale tog med D-maskine, D-maskiner på privatbanerne, der bringes relevante skemaer fra TIB, f.eks. træktabeller for litra D og G o.lign. Der er også et afsnit om D-maskinerne set fra lokomotivpersonales synsvinkel og lidt om D-maskinen på modeljernbanen.

En del af bogen er en billedbog med D-maskiner med forskellige slags togstammer på krogen: Små persontog, Lørdagstoget Næstved-Ringsted, Store persontog, Blandet tog, Store godstog, Særlige godstog, Rangering, Særlige opgaver, Udflugtstog. Til slut er der en oversigt over vognenes litrering til orientering for begyndere i faget.