Forrige Naeste
DSB godsvogne 1945-1965
2. del Private godsvogne Litra ZA til ZU

af Torben Andersen
Format: 21x30 cm stift bind, 176 sider.
Mange tabeller, tegninger og billeder i sort/hvid.
Forlag: TpT, 2017.

Pris Kr. 495,-   bestillings nr. 0917       stk

Omtale: Dette er 2. del af vor serie om danske godsvogne hos DSB, denne gang om de farvestrålende private vogne, der ud over at transportere fabrikkernes produkter, også fungerede som rullende reklamer for firmaerne. Bogen beskriver indgående vogne fra både bryggerierne Carlsberg og Tuborg, benzinselskaberne ESSO, SHELL, Gulf.fl., asfaltvogne fra Danske Gasværkers Tjærekompagni, Jens Villadsens Fabrikker m.fl., vogne til transport af levende fisk fra de jyske dambrugere, tankvogne fra Dansk Sojakagefabrik, Dansk Ammonikfabrik, syrekrukkevogne fra Dansk Svovlsyre & Superphosphat Fabrik for slutte med undervisningsvogne fra Jysk Teknologisk Institut. Ikke alle danske virksomheders vogne er omtalt, da det ville kræve mange sider. I nogle tilfælde er omtalen af virksomheden og dens vogne heller ikke så detaljerede.
Bogen har for nogle firmaers vedkommende komplette datatabeller for vognene, der er illustrationer i skala 1:87 og skitser fra DSB's driftmaterielfortegnelser DRM II, sjældne billeder, tabeller, kort omtale af de enkelte vognfabrikker... og meget mere, der gør bogen til hyggelig læsning og forhåbentlig giver lidt mere viden, idet der også er korte foromtaler ad de enkelte selskaber og fabrikker.