Forrige Naeste
Med tog til Hundested gennem 75 år

af Ole Chr. M. Plum og Birger Wilcke
DJK 46/1991, 88 sider, ca. 125 ill., omslag i farver.

Udsolgt

I 1916 åbnedes forlængelsen til Hundested af Hillerød-Frederiksværk Jernbane, og den nye bane fik straks driftsfællesskab med Frederiksværkbanen. Bogen berører derfor også hele HFHJs historie - og banens materiel - selv om dens primære sigte er at skildre den jubilerende strækning. Få andre privatbaner har haft en så interessant historie: store, lokomotivtrukne badetog, ofte med gennemgående vogne fra København, gamle motorvogne og intensiv drift. Endnu i 1991 kørtes flere lokomotivtrukne tog som supplement til Y-togene, ligesom banen havde store godstog mellem København og Frederiksværk. Bogen er et fortrinligt suplement til 3-bindsværket om HFHJ, som udkom i 1972 (udsolgt) men kan sagtens læses selvstændigt.