Denne side er sidst opdateret 19. februar 2018
DJKs afdeling i Midtjylland

DJK Midtjylland afholder medlemsmøder på
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.
Møderne opslås i Foreningsnyt og på DJKs hjemmeside.

Information
Willy Suhr Rasmussen, formand DJK Midtjylland
Tlf: 51 29 28 49     E-mail:

Nyhesbreve
Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra DJK Midtjylland
indsender du navn og emailadresse, også gerne mobilnr.
Og postadresse til:  
så vil du løbende blive orienteret om, hvad der foregår
i din afdeling.

Planlagte møder og arrangementer

Medlemsmøde DJK Midtjylland
Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19.00
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C     Bemærk: lokale 0.3
Små tog på spinkle skinner
Lars Henning Jensen og Torben Bay-Johansen forsætter, hvor Keld Zumbach slap.
Efter Kelds spændende og historiske smalfilm fra det nu hedengangne DDR i 1970'erne
vil Lars Henning og Torben med aktuelle billeder og (lidt) film følge op
og berette om udvikling gennem den seneste halve snes år på de smalsporede baner
i den østlige del af vores naboland mod syd.
Med garanti inspiration til en jernbanerejse eller to.


Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 19.00
Ordinær generalforsamling og medlemsmøde
i DJK Midtjylland

Folkestedet lokale 0.3, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsførerens beretning
4. Indkomne forslag Skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før mødet ( station@lundum.dk )
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er: Benjamin Olsen, Willy Suhr Rasmussen. Begge modtager genvalg.
    Valg af suppleanter.
    Jens Peter Konstmann, Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer Begge modtager genvalg.
6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde, hvor Nils Bloch vil fortælle om
Silkeborg-Kjellerup-Rødkjærsbro jernbane med udgangspunkt i hans kommende bog.
Ud over selve det jernbane-mæssige, vil han også fortælle anekdoter fra dagligdagen
ved en lille dansk privatbane - krydret med mange billeder af livet ved banen.