Denne side er sidst opdateret 30. oktober 2018
DJKs afdeling i Midtjylland

DJK Midtjylland afholder medlemsmøder på
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.
Møderne opslås i Foreningsnyt og på DJKs hjemmeside.

Information
Willy Suhr Rasmussen, formand DJK Midtjylland
Tlf: 51 29 28 49     E-mail:

Nyhesbreve
Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra DJK Midtjylland
indsender du navn og emailadresse, også gerne mobilnr.
Og postadresse til:  
så vil du løbende blive orienteret om, hvad der foregår
i din afdeling.

Planlagte møder og arrangementer


Onsdag d. 21. november 2018 kl. 19.00   NB NY DATO
Folkestedet lokale 0.3, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C

Ordinær generalforsamling og medlemsmøde i DJK Midtjylland

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsførerens beretning
4. Indkomne forslag Skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før mødet
    ( station@lundum.dk )
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er: Benjamin Olsen, Willy Suhr Rasmussen. Begge modtager genvalg.
    Valg af suppleanter.
    Jens Peter Konstmann, Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer Begge modtager genvalg.
6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde, hvor Nils Bloch vil fortælle om
Silkeborg-Kjellerup-Rødkjærsbro jernbane med udgangspunkt i hans kommende bog.
Ud over selve det jernbane-mæssige, vil han også fortælle anekdoter fra dagligdagen
ved en lille dansk privatbane - krydret med mange billeder af livet ved banen.

Medlemsmøde DJK Midtjylland
Mandag d. 18. februar 2019 kl. 19.00

Folkestedet, lokale 0.3, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C

Den transiranske Jernbane

I februar 2019 kommer forfatteren og journalisten Morten Hansted til Aarhus for at fortælle
historien om Den Transiranske Jernbane. Denne fantastiske jernbane fra 1930 érne blev
bygget med danske ingeniører i spidsen og er Irans første større jernbane.
Morten Hansted vil fortælle om, hvordan det danske ingeniørfirma Kampsax ad kringlede
omveje fik fingre i denne opgave, og hvorfor den regnes for en af de største danske
ingeniørpræstationer nogensinde.
Dagens foredragsholder stod sidste år bag bogen "Danske eventyr i Iran", som indeholder
et stort kapitel om jernbanen. Siden har han været initiativtager til at få fejret banens
80 års jubilæum i august 2018.
Et initiativ som efterfølgende fik tilslutning fra den danske ambassade i Teheran
og Den Saxildske Familiefond. Dagen blev fejret med særtog op mod det kaspiske hav,
og fem familier - efterkommere til de oprindelige ingeniører og arkitekter - var blandt deltagerne.
Heriblandt repræsentanter for alle de tre familier, der i sin tid dannede Kampsax.
Foredraget garneres med et væld af billeder og film, og Morten Hansted viser også billeder fra,
da han under jubilæet gjorde forsøg på at finde ud af, om de gamle vogne fra jernbanens
indvielse i 1938 stadig eksisterer. Deltagerne kan godt glæde sig til at se svaret.

Medlemsmøde DJK Midtjylland
Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 19.00

Folkestedet, lokale 0.3, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C

Fremtidens jernbanetrafik har også min interesse

I de kommende år skal DSB og andre operatører på det danske jernbanenet anskaffe nyt
rullende materiel, og der sker også fornyelse på infrastrukturen.
Som jernbaneentusiast følger man naturligvis med i jernbanernes udvikling, selv om mange
ofte glemmer at se fremtiden i krystalkuglen, men i stedet forfalder til at blive nostalgiske,
når man med vemod skal tage afsked med gode kendte togtyper, f.eks. GM-lokomotiver,
MR- og Y-tog.
Ole-Chr. M. Plum, der er kendt af mange for sine privatbanemonografier og som redaktør
for ajour om lokalbanerne i Jernbanen, tager os med til InnoTrans i Berlin og Trako i Gdansk,
to af de store europæiske jernbanemesser, hvor fremtidens tog præsenteres, samt til et uformelt
kig på flere togfabrikkers bud på el-tog, brinttog og hybridtog m.m.