Denne side er sidst opdateret 3. august 2017
DJKs afdeling i Midtjylland

Den nye bestyrelse i DJK Midtjylland har nu arrangeret
første medlemsmøde, der er flere i støbeskeen.
Hold øje med Foreningsnyt eller DJKs hjemmeside.
Der er endnu ikke noget fast mødested,
lokaliteten vil fremgå af mødeindkaldesen.

Information
Willy Suhr Rasmussen, formand DJK Midtjylland
Tlf: 51 29 28 49     E-mail:

Nyhesbreve
Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra DJK Midtjylland
indsender du navn og emailadresse, også gerne mobilnr.
Og postadresse til:  
så vil du løbende blive orienteret om, hvad der foregår
i din afdeling.

Planlagte møder og arrangementer

Fællesmøde for SHS og DJK på Djursland
Lørdag 16. september 2017 kl. 11.30 til ca. 16.00 vil Torben Liebst / SHS 15
holde et medlemsmøde for begge nævnte foreninger.
"Menuen" er planlagt således: Seneste nyt fra Sporvejsmuseet samt div. fotos og film
om jernbaner fra ind- og udland. Desuden seneste nyt om Århus letbane, der indvies ugen efter dette møde.
Der vil desuden være salg af div. billeder samt SHS` seneste publikationer.
Adressen: Djurslands Jernbanemuseum Museumsvej 2 8550 Ryomgård
Vel mødt SHS 15
"Tre skandaler og en succes"
Medlemsmøde DJK Midt Onsdag d. 18.oktober kl. 19.00
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C
med Jernbaneforfatter, jernbaneentusiast og journalist Niels Jensen
"Tre skandaler og en succes. - Milliarder kastet ud til ingen nytte i det danske samfund.
Hvorfor gik det så galt med jernbanen i 1960érne - og nu?"
Jernbaneforfatter og trafikjournalist Niels Jensen har været DJK-medlem siden 1961
og fulgt udviklingen som jernbaneentusiast og professionel kritisk journalist
- og har fået mange kig bag kulisserne blandt jernbanefolk og politikere.
Der vil være mulighed for at købe et mindre antal af Niels Jensens jernbanebøger udgivet i 1980´erne.
Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 19.00
Medlemsmøde og ordinær generalforsamling i DJK Midtjylland
Folkestedet lokale 1.1, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C
Aftenen indledes med et foredrag af direktør for Danmarks Jernbanemuseum, Steen Ousager,
herefter generalforsamling med flg. dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsførerens beretning
4. Indkomne forslag
    Skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før mødet ( station@lundum.dk )
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:
    Theo Berkhoudt, Lars Hulsig Nielsen, Torben V R Nielsen
    Alle modtager genvalg.
    Valg af suppleanter;
    Jens Peter Konstmann, modtager genvalg
    Mogens R Rasmussen, modtager ikke genvalg.
6. Eventuelt