Referat af
Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub


Lørdag d. 4. december 2004, kl. 12.00 blev der på Vogn-Ex afholdt møde i hovedbestyrelsen.

Referat af mødet30. november 2004 blev gennemgået. Referenten beklagede, at han pga. tidsnød ikke også havde fået udarbejdet kortfattet referat til Jernbanen. Ledere til kommende numre af Jernbanen blev diskuteret og fastlagt.

Formanden fortalte om en lille reception, der havde været afholdt på Vogn-Ex den 3. december for at markere formandsskiftet. Der havde været mange gæsterom eftermiddagen, og om aftenen havde medlemmerne kun net feste.

Oprydningsprojektet, der har ligget som en mørk skygge over vores ønske om og muligheder for bevaring af mest muligt materiel, stopper 1. januar 2005.

Formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer har været til møde hos Microsoft for at få orientering om programmer, der kan lette og smidiggøre arbejdet i sekretariatet. Desværre er det meget dyrt, men bestyrelsen vil nu analysere DJK's behov og undersøge, hvilke muligheder der er på markedet.

DJK Rejser kunne oplyse, at allerede nu er halvdelen af pladserne til forårsturen til de frisiske øer solgt. Efterårsturen skal formentlig igen gå til Tjekkiet og vil være udvidet til fem dage.

Sekretariatet kunne oplyse, at DJK nu har 2.780 medlemmer og forhåbentlig får endnu flere, når den hvervebrochure, der p.t. arbejdes på, kommer på gaden i foråret 2005.

Salgsafdelingen kunne melde om stor travlhed, bl.a. med DJK's to nyudgivelser.

Andelslandsbyen ved Holbæk ville gerne låne forskelligt materiel til udstilling, herunder et lokomotiv og flere godsvogne. Vi afventer officiel henvendelse, inden der kan tages stilling til spørgsmålet.

Alle banerne har travlt med at kørejuletræsture. December bliver en travl måned.

Museumsbanen har af myndighederne fået principiel godkendelse til at bygge vognhal i Maribo.

Regnskabs- og revisionsregulativ for DJK og DJK's baneforeninger blev drøftet.

l forbindelse med planerne om at få tæt samarbejde med Ryomgårdmuseet er der udarbejdet forslag tilvedtægtsændringer og samarbejdsaftale. Disse ting skal drøftes meget nøje ved næste bestyrelsesmøde ~ efter godt og grundigt hjemmearbejde.

Et alvorligt spørgsmål, der arbejdes meget på, er, hvad der skal ske, hvis/når vi skal ud af Vogn-Ex pga. de mange nye by- og byggeplaner for området. Uanse tom det bliver køb eller leje, vil det koste mange penge.

Generalforsamlingen i 2005 afholdes i Valby Medborgerhus. Generalforsamlingen finder sted søndag d. 10. april 2005, så reserver allerede nu dagen. Der skal vælges to nye medlemmer til bestyrelsen og måske også være vedtægtsændringer, alt afhængig af forhandlingerne med Ryomgaard.

På materielfronten arbejdes på at skaffe en styrevogn til GM-gruppen. Mødet sluttede kl. 17.35.

Poul Kaspersen