Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde


Mødet blev afholdt på Vogn-Ex lørdag d. 29/10 2005 fra kl. 12.00

Nyt fra DJK-familien:

Blovstrødbanen: Det går stille og roligt. Lille overskud på budgettet. Banen har fået lavet sporarbejde. GM-gruppen: Gruppen har planer om at køre juletog.
Maribobanen: Lille driftsunderskud pga. hensættelser til vognhalsprojekt. God sæson, men mange særtog. MBJ arbejder på tilladelser til at bygge en ny vognhal. Kjøge er under revision og godt undervejs. MBJ har været konsulenter på Frilandsmuseets lokomobilprojekt.
Mariagerbanen: MHVJ har haft godt samarbejde med Hjemmeværnet om en terrorøvelse. HV3 er færdig, men endnu ikke transporteret til Mariager
Limfjordsbanen: Sæsonen har været acceptabel set i lyset af, at LFB ikke har kørt med damp med deraf følgende problemer med at tiltrække presseomtale. Stadig intet svar fra DSB angående remisens skæbne. Aalborg kommune stiller sig positivt i forhold til at bidrage til et eventuelt genopførelsesprojekt i forbindelse med den ødelagte remise.
DJK-rejser: God tur til Tjekkiet. Der er annonceret en bustur til Berlin i foråret.

Salgs- og Arkivafdelingen: Arkivet er ved at flytte arkiverne fra de Nordsjællandske privatbaner til DJK-arkiverne i Hørve og på Amager.

Forskellige anliggender:
Der er indkøbt nyt administrativt EDB-system til DJK. Medlemsregistreringen er lagt over i det nye system og det nye regnskab påbegyndes i det nye system. Positive erfaringer indtil videre.

Medlemsregisteret rummer nu ca. 2750 medlemmer. Tallet er stigende.

Økonomi:
Kasserer Gunnar Christensen udtrykte glæde over, at kun få udgiftsposter har overskredet budgettet. Jernbanebøger har solgt bøger for 1,6 mio. bl.a. som følge af 4 egen-udgivelser i året. Bestyrelsen udtrykte sin anerkendelse af det flotte resultat fra Jernbanebøger. Jernbanebøger har vedtaget, at de 350.000 kr. som var udlånt til Vognhalsprojektet konverteres til et tilskud.

Materielsager
 • NJ T51 (Köf II) er tilgået DJK, og med Nordjyske Jernbaners billigelse byttet væk mod, at DJK fik en smalsporet
      Pedershaab traktor samt dækket omkostninger ved materieltransporterne.
 • Skagensbanens hjemmebyggede banetrolje er tilgået DJK, og bestyrelsen valgte at betragte og bevare troljen
      som museumsobjekt og ikke et arbejdsredskab.
 • GDS-troljen MT5 er tilbud DJK. DJK undersøger om der er interesse for troljen hos baneforeningerne.
 • Sporstoppemaskinen OHJ SR 63 ophugges og i stedet købes en lille anvendelig sporstopper.
 • DJK har besigtiget et antal vogne som er blevet udbudt til salg. DJK er efter besigtigelsen ikke interesseret i
      at overtage flertallet af vognene. Enkelte vogne overvejes dog indlemmet i foreningens samling.
 • En gammel kupevogn (fra ca. 1890) erhverves som reservedele for de lignende vogne, der allerede findes i DJKs samling.

  Fusion med Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård
  Repræsentanter fra Djurslands Jernbanemuseum, DJM, orienterede om museets situation if. en optagelse i DJK. Optagelsen i DJK afventer vedtægtsændringer ved en ekstraordinær generalforsamling i DJM. Det blev diskuteret, hvorledes DJK og DJM skal forholde sig i forhold til DJMs bygninger og materielsamling ved optagelse i DJK.

  Generalforsamling 2006
  Generalforsamlingen 2006 afholdes 30. april 2006 i Århus.

  DJKs bestyrelses kommende møder:
 • Søndag 15/1 2006, mødet afholdes på Vogn-Ex
 • Lørdag 18/3 2006, mødet afholdes på Vogn-Ex
  /Michael Winther