Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen


Ordinær generalforsamling i DanskJembane-Klub

Søndag d. 10. april 2005, kl. 12.00                 Formandens beretning

DJK's 45. ordinære generalforsamling afholdes i Valby Medborgerhus Valgårdsvej 8   2500 Valby.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og om planerne for det kommende år.
3. Regnskab for regnskabsåret 2003-04.
4. Fastsættelse af kontingent for 2006.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Thomas Nørgaard Olesen, formand

            DJKs vedtægter