Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 10. december 2006, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Blovstrød Banen: Banen har fået 15.000 kr. fra NordeaFonden i anledningen af banens jubilæum. Beløbet er øremærket til Pedershaabmaskinen. En sponsor vil dreje nye aksler til samme maskine. Vestsjællands Veterantog: Banen har kørt en vellykket prøvetur med K-maskinen for afprøvning af lejer.
Mariagerbanen: Der arbejdes på at etablere en indskudt etage i remisen i Mariager. Det går rigtig godt med byggeriet.
Limfjordsbanen: DSB har nu meddelt, at de vil etablere et tag over den ødelagte del af bygningen, da man har fundet en entreprenør, der vil løfte opgaven. Det vil ske en gang i foråret. FFJ 34’s kedel er blevet koldtryksprøvet, og et par støttebolte skal skiftes.
Djurslands Jernbanemuseum: Der er gang i mange ting – der arbejdes med drejeskiven, kontoret samt forberedelser til en eventuel ny hal.
DJK Rejser: September 2007 til Tallinn og omegn. Evt. tur til Hamborg i foråret 2007.
Salgs- og arkivafdelingen: Der har været lidt udskiftning af personalet i afdelingen. Nu er Thomas Nørgaard Olesen leder af Salgs- og arkivafdelingen. Ole-Chr. Munk Plum og Niklas Havresøe udgør ledelsen af Jernbanebøgers bogudvalg. Frank Nielsen er leder af Salgsafdelingen og tillige nyvalgt til DJK’s hovedbestyrelse, hvor han afl øser Wagn Larril. Arkivudvalget bestyres af Wagn Larril.

2. Forskellige anliggender
DJK Midtjylland har i november 2006 valgt en ny bestyrelse frem til en generalforsamling i februar/marts 2007 med henblik på en afklaring af afdelingens skæbne.
Medlemsregisteret rummer nu ca. 2.850 medlemmer. Tallet er jævnt stigende.
På baggrund af den megen omtale af asbest i ældre DSB-materiel drøftede bestyrelsen asbest i DJK-materiel. DJK håndterer asbest på forsvarlig og seriøs vis og står derfor ikke med de problemer, som pressen har beskrevet i forbindelse med enkelte andre jernbanevirksomheder. Materiel og anden DJK-ejendom med asbest vil blive kortlagt som led i en ansvarlig håndtering af materialet.
Det er uden held forsøgt at få Banedanmark til at fremskaffe en pris for at flytte strækningskablet i Marslev i forbindelse med et eventuelt byggeri af Vognhal II.

3. Økonomi
Der er et fl ot overskud i foreningen for regnskabsåret 2005/2006 (kr. 292.580).

4. Materielsager
Et medlem har fundet en Cp-vognkasse i Jylland. Det undersøges, om DJK skal søge at erhverve den.
Det undersøges, om det er muligt at erhverve 2. generations S-tog fra DSB S-tog, en styrevogn fra DSB samt Y-togsmateriel med centralkobling (dvs. fra de sjællandske privatbaner).

5. Generalforsamling 2007
Generalforsamlingen 2007 afholdes 25. marts 2007 i Valby Medborgerhus.

Michael Winther