Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Søndag d. 11. juni 2006, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Formanden orienterede kort om et møde, han havde haft med Banedanmark i forbindelse med et eventuelt køb af grunden, som vognhallen i Marslev ligger på.
Blovstrød Banen: Damplokomotivet B4 er lige nu ved at få en overhaling. Det er maskinchefens håb, at maskinen kan blive køreklar i løbet af denne sæson, så der igen kan komme damp på banen til at tiltrække publikum med.
Vestsjællands Veterantog: Carl Otto fortalte om indvielsen af K 564. Denne begivenhed havde tiltrukket stor opmærksomhed fra pressen. Det var endda blevet til et stort billede på forsiden af den lokale avis. GM-gruppen: Driftsmateriellet er blevet synet og godkendt, og der er kommet ibrugtagningstilladelse på køf’en.
Djurslands Jernbanemuseum: Torben Bay- Johansen fremlagde mulige planer for en kommende vogn-/udstillingshal med tilhørende sporanlæg.

2. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen redegjorde for foreningens økonomi.

3. Materielsager
Søren Bay kunne berette, at foreningen havde overtaget en hel del reservedele til skinnebusser fra en privatbane, som havde været ved et rydde op i deres reservedelslager.
Han kunne ligeledes berette, at foreningen fra Skælskørbanen har overtaget en Triangel- rangertraktor, som tidligere har tilhørt Københavns Frihavn.
Y-tog: Der arbejdes fortsat på at .nde nogle togsæt, som har den indretning, foreningen ønsker.
Benjamin Olsen