Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Mødet blev afholdt på Vogn-Ex lørdag d. 15/01 2006 fra kl. 12.00

Nyt fra DJK-familien:

DJK-rejser: Der planlægges tur til Thüringen i september. 4-5 dage og kørsel med både diesel, damp og eltog.
DJK Udflugt: Der er planlagt en afskedstur med 2.-generations S-togene.
Mariagerbanen: MHVJ har kørt juletog med Triangel-motorvognene - med et godt resultat. VLTJ 6 er sporsat i Lemvig (flyttet fra sin tidligere plads som denkmal ved stationen i Lemvig). MHVJs økonomi ser fornuftig ud.
Limfjordsbanen: Materiellet fra den skadede del af remisen står nu (atter) i PostDanmarks postterminal i Aalborg. Planerne om indkvartering i stykgodshallen er derfor sat på standby (der mangler bl.a. sporforbindelse).
GM-gruppen: HFHJ Bn - vognen er prøvekort og er OK. Den kører fint. GM-gruppen kørte velbesøgte juletræstog. My 1126 skal have renoveret varmesystemet. Der er problemer med kølevandet, men der er heldigvis ikke kølevand i motorolien. GM-gruppen arbejder med markedsføring på nettet.
Blovstrødbanen: Banen har lavet en grav ved hjælp af en grøft! Den nyerhvervede Pedershåb-traktor er skilt ad og ser i øvrigt pæn ud. Skal nok kommet ud at køre (skal dog først omspores).
Maribobanen: MBJ har fået tilladelse til en udstillingshal fra Maribo Kommune og LJ. Arealet er optimalt! Projektet finansieres ved hjælp af fondsansøgninger, men projekteringen skal lige finpudses. Et par kilometer af sporet til Bandholm mangler renovering og det skal ske inden sommeren 2007. MBJ er i dialog med LJ om hvad der sker når LJs aktiemajoritet tilgår Trafikselskabet Sjælland. LJ indgår positivt i processen.
Salgs- og arkivafdelingen: Der har været afholdt årsmøde. Der kom 2 bøger op til jul. Man deltager i bogmessen i Århus sammen med Forlaget Nautilus plus eventuelt flere.
Veterantog Vest: Det går godt. VtV har fået et par henvendelser om at medvirke ved "kommercielle" transporter.
D-maskine-gruppen: Man overvejer at skifte navn til Vestsjællands Veterantog. Arbejdsgruppen i Hvalsø er nedlagt. Marcipanbrødet OHJ 24's istandsættelse er i værksat. K-maskinen er snart klar til drift!
DJK Vognhal: DJK har været til møde med BaneDanmarks direktør, Henrik Hassenkam angående køb af jord under og ved vognhallen i Marslev. Sagen vil blive undersøgt internt i BDK og DJK vil, ifald muligt, modtage et købstilbud på hallens jord plus et areal bag hallen (tiltænkt evt. ny vognhal).
Vogn-Ex: København Kommunes lokalplan for området omkring Vogn-Ex er vedtaget. DJKs indsigelse er ikke efterkommet. DJK ryger således ud hvis/når DSB finder en investor til at investerer og bygge på området. Takket været den seneste kontingentforhøjelse er det muligt at finde og betale et egnet areal på de nødvendige ca. 500 m2.

Forskellige anliggender:

Der kommer heldigvis flere og flere medlemmer af DJK - ca. 60 nye siden 1/10 2005. Nu ca. 2800 medlemmer, men pr. marts udgår et antal sædvanligvis pga. manglende kontingentindbetalinger (hvoraf en del medlemmer dog vender tilbage!)

Der er gået megen tid med det nye administrative system. Indkørslen af systemet er ikke gået helt som håbet.

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der skal komme med oplæg til et DJK-jubilæumsskrift i anledningen af 50 års jubilæet. Gruppen forelægger et oplæg for DJKs bestyrelse omkring 1/8 2006, hvorefter der nedsættes en gruppe til at udarbejde selve skriftet.

Generalforsamling 2006: Generalforsamlingen afholdes 30. april 2006 i Århus. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, genopstiller. Der skal dog vælges en ny revisor.

Økonomi: Kasserer Gunnar Christensen redegjorde for den ændrede fremstilling af opgørelsen som følge af overgangen til det nye regnskabssystem. Hovedforeningen, Udflugt, Vognhallen og Rejsers regnskaber er samlet i et regnskab, men splittet op på afdelinger. Jernbanebøger og DJK Ejendomme har stadig selvstændige regnskaber.

Materielsager
  • DJK har anskaffet en dansk Railion-Köf.
  • DJKs bestyrelse besluttede, at en OHJ-godsvogn (G-vogn, står pt. i Gørlev) med tysk fortid kan ophugges
        da DJK har købt en tilsvarende vogn fra KLK, og denne vogn er i bedre stand.
  • DJK har rettet henvendelse til de nordsjællandske privatbaner om at erhverve et Y-togsæt.

    DJKs bestyrelses kommende møder:
  • Lørdag 18/3 2006, mødet afholdes på Vogn-Ex
    /Michael Winther