Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Søndag d. 29. oktober 2006, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Formanden havde været til møde med Veterantog Vest 23. september. VtV er meget interesseret i at få bygget en vognhal i Bramming, så de kan få huset mere af deres materiel.
Oprettelsen af en særlig webside for DJKmedlemmer er under oprettelse.
Søren Bay hjælper hjælper Djurslands Jernbanemuseum med at projektere en ny vognhal. Han orienterede om DSB Ejendommes vedligeholdelse af Vogn-Ex – maling af døre og vinduer.
Mariagerbanen: Hans Henrik Larsen kunne redegøre for fremtidige kørsler bl.a. ændringer af næste sommers kørsler, hvilket skyldes hensynet til børnenes sommerferie. Derudover laver man i samarbejde med Limfjordsbanen „Store privatbanedage“ på MHVJ i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag og DSB Døgnet.
Limfjordsbanen: Michael Winther fortalte, at remisen i Aalborg endnu ikke er genopbygget. Desuden står det ikke klart, hvor mange spor remisen skal have.
Der henstilles materiel i posthallen. FFJ 34 forventes snart driftsklar.
Blovstrød Banen: Ebbe Makholm fortalte om, at deres jubilæum var gået godt.
Vestsjællands Veterantog: Carl Otto kunne fortælle, at K 564 havde brændt et tenderleje af, men det er repareret, og prøvekørsel med maskinen er planlagt til at ske den 9. november 2006.
I Høng vil man også bygge en vognhal, som skal rumme nogle af de vogne, som p.t. henstår i Hvalsø.
GM-gruppen: René Niller redegjorde for lidt småproblemer med MY 1126 – et højt vandforbrug, som dog var gået i sig selv igen.
Djurslands Jernbanemuseum: Skødet på det nye areal i Ryomgaard til den projekterede hal varetages af tidligere næstformand Poul Kaspersen.
DJK Midtjylland: Rådgivende maskiningeniør H. P. Mortensen er valgt som konstitueret formand, og Jan Hansen er valgt som sekretær.
DJK Vognhal: Det går godt i Marslev. Fredsskovpligten er ophævet for de 0,45 ha, som den nye vognhal skal bygges på, i de næste tre år. Området skal først kortlægges af hensyn til kabler mv., og endelig godkendelse skal foreligge, inden byggeriet af den nye hal kan påbegyndes.
Salgs- og arkivafdelingen: Wagn Larril kun- ne fortælle, at Kjeld Bartels i fremtiden kun betjener Jernbanebøgers salgsafdeling på Vogn-Ex én mandag om måneden. Ole-Chr. Munk Plum stopper som driftsbestyrer ved udgangen af november.
Jernbanebøger: Bogen om MFVJ „Med Mariane mellem fjord og hede“ udkommer i december måned 2006 takket være formanden og Niklas Havresøe.

2. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen rede gjor- de for foreningens økonomi, som har det godt.

3. Materielsager
Der arbejdes fortsat på at få et Y-tog.

4. Generalforsamling 2007
DJK’s 47. ordinære generalforsamling afholdes i Valby Medborgerhus 25. marts 2007, kl. 13.00.
Niklas Havresøe