Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub

Resumé af Kontaktgruppemøde

Søndag d. 30 april 2006, kl. 10.00 afholdtes kontaktgruppemøde på Århus Vandrehjem.

1. Nyt fra DJK-familien

Museumsbanen:
Kjøges kedel er trykprøvet og godkendt. Den Mr-vogn (ældre vogntype, ikke at forveksle med MR/MRD-togsæt) der anvendes til overnatning er kommet i brændemyndighedernes søgelys. MBJ overvejer skure eller hytter til overnatning i stedet. Mr-vognen ønskes i givet fald flyttet til Marslev.

Mariagerbanen:
Drejeskiven i Handest bliver forhåbentlig klar i år. Stationsbygningen i Handest indrettes således at der bliver butik, cafe og udstillingslokale i bygningen. Endvidere udlejes en del af stationsbygningen til bolig. Der skal bruges betydelige summer penge på at istandsætte stationsbygningen. Der køres præsentationstur Randers - Mariager t/rt med damplokomotivet HV3 i Kr. Himmelfartsferien. DSB Museumstog har været behjælpelige ved reparation af Frichs-diesellokomotivet OHJ 40. MHVJ har søsat projektet "Privatbanedage 2007". Det drejer sig om 2 dage med spændende og historiske oprangeringer af diverse privatbanetogtyper. LFB deltager i projektet med materiel.

Limfjordsbanen:
Limfjordsbanen arbejder med at gøre remisen og området omkring den klar til renoveringsarbejdet efter stormskaderne i 2005. Sporet til remisen er pt. spæret af en sporspærring, men der er fundet en mindelig og rimelig løsning med henblik på udførelse af den krævede justering af sporet. Sommersæsonen er skubbet en uge, gjort lidt kortere og rummer nu faste ture med diesel.

Blovstrød Banen:
Banen har kørt årets første særtog og der er flere på vej. Sæsonen begynder midt i maj. Renoveringen af damplokomotivet B4 pågår stadig, men det er endnu uvist hvornår der atter er damp på banen.

Vestsjællands Veterantog:
"D-maskinegruppen" har skiftet navn til "Vestsjællands Veterantog, D-maskinegruppen". Arbejdet har været koncentreret om at få K564 gjort køreklar og godkendt. 9. juni køres der demo-tur med K564 og 10. juni er der publikumstur. Sæsonen indledes efter det traditionelle mønster. Der ryddes op i Hvalsø, Høng og i Gørlev. Der arbejdes på forhandlinger om kørsel på banen til Gørlev. Der er lave en alternativ køreplan ifald det ikke lykkes at køre på banen til Gørlev. Der køres på OHJ i august. Andelslandsbyen ønsker at låne en kødvogn og en postvogn som de i så fald vil istandsætte.

Djurslands Jernbanemuseum:
Museet åbner 6/5. Desværre er man nødt til at finde plads til de store ting indendørs på grund af hærværk mod det der står udenfor. Museet vil gerne have formanden og et par øvrige repræsentanter til Ryomgård for at skabe lidt opmærksomhed omkring optagelsen i DJK. Thomas indvilligede heri.

DJK Hovedstadsområdet:
Der god tilslutning til møderne (30-50 personer og i enkelte tilfælde helt op til 70 deltagere). Møderne afholdes enten på Lygten station eller i Valby. Programmet for den kommende sæson er snart på vej og indeholder jernbanemarkedet i efteråret og en populær studietur til Klargøringscenter Kastrup.

Salgs- og arkivafdelingen:
Bogen "Gennem Danmark med Dancker" er udkommet. Jernbanebøger har været på bogmesse i Århus og fik skabt interessante kontakter til den professionelle bogbranche.

DJK Rejser:
Der arbejdes videre med turen til Thürringen.

2. Forskellige anliggender
DJK blev i marts måned kontaktet af BaneDanmark vedrørende sagen om salg af arealer i Marslev. Området forevises i nær fremtid for 2 personer fra Banedanmark med henblik på en vurdering af området.

Der er forberedt en forvaltningsaftale til underskrivelse af Djurslands Jernbanemuseum. Forvaltningsaftalen tjener samme formål som de udlånsaftaler der er indgået med baneforeningerne.

Der sælges ca. 200-300 udgaver af Jernbanen gennem løssalg.

Der er i øvrigt tilføjet fotos til den del af DJKs hjemmeside som fortæller om DJKs historie. Siden "Pas paa toget" er udvidet til nu også at omfatte materiel og bygninger. Der arbejdes tillige med at forbedre presserummet.

Franz Bo Frenzel genopstiller ikke til Hovedbestyrelsen og takkede for tiden i hovedbestyrelsen. Han gav udtryk for, at havde oplevet hovedbestyrelsen som velfungerende og med et godt socialt klima. Thomas Nørgaard Olesen takkede på DJKs vegne Franz for hans indsats i hovedbestyrelsen.

DJKs nye EDB-system begynder at virke - fordelene kan nu klart mærkes i medlemsregistret.

3. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen redegjorde for foreningens økonomi. Gunnar redegjorde desuden for diverse posteringer i vognhalskassen. S-togs-udflugten gav overskud pga. mange tilmeldte. Det gamle layout for statusoversigten anvendes nu atter da det er mere hensigtsmæssigt for forståelsen. Alle kontingenter er kommet ind.

4. Materielsager
Vedr. Skælskørbanen så har de fået ny formand. Det har bevirket, at der er kommet konkrete udspil om hvilket materiel de ønsker af afhænde. DJK kontakter foreningen for at høre om mulighederne for at overtage det materiel som hovedbestyrelsen nøjere overvejelse vurderer ønskeligt i DJKs samling.

Sukkerfabrikkerne har givet DJK tilladelse til at afhænder den Køf rangertraktor DJK tidligere har overtaget herfra. DJK har fået en mængde skinnebus reservedele fra VLTJ i forbindelse med at VLTJ har skilt sig af med en skinnebus.

Michael Winther