Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen


Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub

Søndag d. 30. april 2006, kl. 13.00                 Formandens beretning                 Referat

DJK’s 46. ordinære generalforsamling afholdes på
    Århus Vandrerhjem
    Marielundsvej 10,
    8240 Risskov.
Bemærk, at det korrekte tidspunkt er kl. 13.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Og om planerne for det kommende år.
3. Regnskab for regnskabsåret 2004-05.
4. Fastsættelse af kontingent for 2007.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.
Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal jvf. vedtægterne være indsendt 6 uger før generalforsamlingen. Forslagene vil blive bekendtgjort i Jernbanen Foreningsnyt M1/2006, der udsendes i april.

Bemærk, at der er spændende udflugt på Mariagerbanen dagen før generalforsamlingen. Brug weekenden til en tur til det jyske med udflugt, generalforsamling og en formiddag i Smilets By. Der er dog ikke arrangeret nogen fælles overnatning.

Thomas Nørgaard Olesen
Formand

            DJKs vedtægter