Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Søndag d. 11. februar 2007, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Der er ved at blive taget hånd om DJK’s materiel, som er henstillet i Hvalsø.
Det blev vedtaget, at formanden skal skrive et brev til baneforeningerne med en liste over hvilket materiel, som indeholder asbest, og med Arbejdstilsynets regler angående arbejde med asbest.
Museumsbanen: 1,5 km spor mellem Maribo og Bandholm trænger til udskiftning. Endnu vides det ikke, hvor pengene til sporombygningen skal komme fra.
Lokomotivet „Kiøge“ forventes snart at være driftsklart efter 1½ års revision.
Mariagerbanen: I år vil der blive lagt spor på drejeskiven i Handest.
Der arbejdes på at sætte APB M1 i stand. Dieselmotoreksperten Ib Bundegaard er død. Nu leder man efter en ny ekspert, fordi dieselmotoren i OHJ 40 er død.
Vestsjællands Veterantog: Man er i gang med oprydningsprojekter i Hvalsø, Høng og Gørlev.
Der genetableres dampvarme i to vogne. Sommerkørslerne mellem Høng og Stenlille er afl yst pga. sporarbejde på Tølløsebanen.
GM-gruppen: Op til jul blev der kørt to juletræskørsler fra Padborg og Sønderborg. Der var mange rejsende med begge tog, ca. 300 pr. tog.
Karsten Valentin er fratrådt som formand. Jørgen Rasmussen er midlertidig formand frem til generalforsamlingen d. 3. marts 2007.
Djurslands Jernbanemuseum: På museet er man i gang med en større ombygning, hvorved opholds- og kontorlokaler bliver til udstillingslokaler. Det udstillede materiel tilhører DJK.
DJK Vognhal: Banedanmark mangler stadig at fl ytte strækningskablet i Marslev. Søren Bay og Hans Henrik Larsen er efter et længere ophold i Marslev ved at finde en løsning på problemerne.
DJK Rejser: Der arrangeres en rejse til Tallinn i Estland 1.-5. september 2007.

2. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen redegjorde for foreningens økonomi. Der mangler stadig indbetaling af enkelte kontingenter. Jernbanebøgers gamle regnskabssystem er endelig udfaset.
De store driftsomkostninger i januar skyldes trykningen af kalenderen.

3. Materielsager
DJK fi k pr. 3. februar 2007 overdraget et S-tog af DSB S-tog a/s. Det er vognene MM 7795–FU 8035–MU 8535–FS 7295. GM-gruppens B-t vogn i Padborg er ved at blive hugget op.

4. Generalforsamling 2007
DJK’s 47. ordinære generalforsamling afholdes i Valby Kulturhus d. 25. marts 2007, kl. 13.
Der er indkommet et forslag fra Poul Kattler. Forslaget går kort ud på, at DJK skal være en mere trafi kpolitisk orienteret forening, end den er i dag.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 24. marts 2007, kl. 12.00 – udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppemøde) på Vogn-Ex.
Søndag d. 25. marts 2007, efter generalforsamlingen – konstituerende hovedbestyrelsesmøde.
Niklas Havresøe