Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Søndag d. 12. august 2007, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: DJK har opfyldt aftalen med Hvalsø kommune. Der er transporteret syv vogne fra Hvalsø til Høng. Hovedforeningen har ansvaret for resten af vognene.
Formand Thomas N. Olesen fulgte op på sagen med de stjålne skinnevogne. Desværre var der ikke sket noget særligt i sagen. Thomas optrapper sagen om nødvendigt.
Næstformand Keld Haandbæk berettede om en tilgang i antallet af medlemmer.
Museumsbanen: Carsten Buhl kunne fortælle, at driften af Museumsbanen kører planmæssigt.
Mariagerbanen: Hans Henrik Larsen fortalte om en god sæson med godt museumsvejr.
Benjamin Olsen redegjorde for planerne for istandsættelse af OHJ 40’s dieselmotor.
Jysk Veterantog: René Niler berettede om eftersyn af MY 1126’s ATC anlæg og almindelig vedligeholdelse samt uddannelse i teknik og sikkerhed.
DJK Vognhal: Grunden i Marslev er formelt købt pr. 1. september 2007, kunne Søren fortælle. Strækningskablet skal fl yttes inden 1. januar 2008.
Jernbanebøger: Frank Nielsen fortalte, at Jernbanebøger netop havde fået "De Bornholmske Jernbaner" på hylden.
Vi har lejet et nyt lagerlokale i Fabriksparken i Glostrup.
DJK Rejser: DJK Rejser tager til Estland d. 1.-5. september 2007. Keld Haandbæk fremviste nogle små køreplansfoldere, som indeholdt alle persontog i Estland. Derudover fortalte Keld, at der var en del godstrafik at se på.

2. Forskellige anliggender
Skælskørbanen har udarbejdet et forslag til museumsdrift på strækningen Slagelse– Næstved, som Banedanmark gerne vil skille sig af med, idet der ikke er grund lag for kommerciel trafik. Thomas sørger for, at der holdes et møde med Skælskørbanen.

3. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen solgte obligationer for at betale depositum for det nye lagerlokale i Fabriksparken, Glostrup.

4. Materielsager
Henrik Bang Jensen og Søren Bay har været i Maribo for at besigtige både MRvognen og tårnvognen. MR-vognen er i teknisk god stand – om muligt fl yttes vognen til Gedser. Tårnvognen sælges.
Thomas fortalte, at Bryrup–Vrads er interesseret i at leje en Hv-vogn. De kan leje den for en 10–15 årig periode.

Niklas Havresøe