Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Søndag d. 22. december 2007, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Formand Thomas N. Olesen havde deltaget i et møde i Midtjysk afdeling på Århus hovedbibliotek sammen med bl.a. formanden for Midtjysk afdeling hr. Raadgivende Maskiningeniør H. P. Mortensen og tidligere formand Lars Henning Jensen for at diskutere afdelingens fremtid. Indtil videre består afdelingen.
Naturfredningsforeningen har holdt møde vedrørende Slagelse–Næstved banens fremtid. Endnu er der ikke kommet en endelig afklaring af, om banen skal være ridesti, eller om den skal bestå som veteranbane. DJK arbejder stadig på sagen.
Museumsbanen: Revisionen af begge stræk ningslokomotiver er afsluttet. Der skal være lidt sporarbejde mellem Maribo og Bandholm i løbet af 2008, men så er sporets tilstand også så god, at det kan holde i mange år frem.
Limfjordsbanen: Den store gode nyhed er, at der nu bliver lagt tag på remisen i Aalborg efter tre års venten. Vognene har i vintermånederne fået lov til at holde i postterminalen, så de ikke udsættes for vind og vejr. 2007 har været en god sæson for Limfjordsbanen.
Jysk Veterantog: Det har været en stor succes med julekørslerne for Sydbank. DJK Vognhal: Efterårets kabelfl ytning er gået godt. Da der er fl ere kabler end først antaget, ventes arbejdet nu færdiggjort i foråret 2008. Projektet er i værk sat af hensyn til byggeriet af vognhal 2.
Jernbanebøger: P.t. går det ikke så godt økonomisk for Jernbanebøger. Det er besluttet, at Jernbanebøger til foråret skal stå for en genudgivelse af bogen "Af banen!" fra Københavns Bymuseum i en lettere revideret udgave.
DJK Rejser: DJK Rejser er i fuld gang med at planlægge forårsturen til Polen i store bededagsferien.

2. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen redegjorde for foreningens økonomi.

3. Materielsager
OHJ 24 og G 625 skal fl yttes fra Nykøbing S til henholdsvis Høng og Marslev. Der arbejdes stadig på at få et Y-tog, selv om det er svært. De er åbenbart mange penge værd. Endvidere arbejdes der på at anskaffe nogle af de sidstbyggede Scandia godsvogne, som p.t. er hensat til skrotning.

4. Generalforsamling 2008
DJK’s 48. ordinære generalforsamling afholdes søndag d. 30. marts 2008 på Århus Vandrerhjem, Marienlundsvej 10 i Risskov.

5. Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 16. februar 2008.
Lørdag d. 29. marts 2008 – udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppemøde) i Århus.
Søndag d. 30. marts 2008, efter generalforsamlingen – konstituerende hovedbestyrelsesmøde.

Niklas Havresøe