Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 24. marts 2007, kl. 12.00 afholdtes udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppemøde) på Vogn-Ex.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Sidst i april måned kommer Fedecrail på besøg i Danmark. I den forbindelse skal formanden til Odense den 27. april 2007 for at fortælle lidt om DJK.
Museumsbanen: Museumsbanen har haft en travl vinter. Der er blevet udskiftet noget spor, ca. 200-300 meter. Sporet skal dog understoppes. Det kommer Banedanmark og udfører.
De næste par år er der en endnu større banevedligeholdelsesopgave, idet der skal udskiftes 1,5 km spor. Der er dog kommet midler til denne opgave, så den kan udføres af en entreprenør.
Damplokomotivet "Kiøge" er blevet godkendt efter en 20 måneder lang revision. Det går fremad med skovvognen. Der er lavet en nyt egetræsskelet til den af lagret eg.
Mariagerbanen: Lars Henning Jensen oplyste, at MHVJ har afgivet en sneplov fra RHJ og en kulkran til Djurslands Jernbanemuseum. Hans Henrik oplyste, at der er meget travlt hos MHVJ, da der arbejdes på at blive klar til det store arrangement "Privatbanedage 2007" / "Mellem Matador og Krøniken".
Blovstrød Banen: Blovstrødbanen har afholdt deres ordinære generalforsamling. Den var overstået på 51 minutter. Ebbe kunne ligeledes berette, at livet går sin rolige gang ved banen.
Damplokomotivet B4: Hjul og lejer er ok. Dog skal kedlen også have et eftersyn, inden lokomotivet kan komme i drift igen.
GM-gruppen: René Niler oplyste, at GMgruppen har skiftet navn til Jysk Veterantog i forbindelse med deres ordinære generalforsamling. Der er lavet eftersyn på ATC-anlægget på MY 1126.
Djurslands Jernbanemuseum: Museet har været igennem en omstrukturering. Dette har medført en ombygning af billetsalget samt en indskrænkning af åbningstiden.
DJK Hovedstadsområdet: Det går stille og roligt i DJK Hovedstadsområdet. Der afholdes medlemsmøder med 30-35 deltagere. Den 25. april 2007 afholdes der møde på Slangerupbanens gamle station. Der arbejdes på en tur til Godsbanegården.
DJK Midtjylland: DJK Midtjylland holder den 22. maj et medlemsmøde for at få afklaret afdelingens fremtid. Ved dette møde vil Thomas, Benjamin og Lars Henning Jensen deltage.

2. Økonomi
Kassereren redegjorde for foreningens økonomi – intet særligt at bemærke.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag den 25. marts 2007, efter generalforsamlingen – konstituerende hovedbestyrelsesmøde.
Søndag den 3. juni 2007.
Benjamin Olsen