Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Umiddelbart efter DJK’s 47. ordinære generalforsamling søndag d. 25. marts 2007 afholdtes konstituerende hovedbestyrelsesmøde i Valby Medborgerhus.

Da samtlige hidtidige bestyrelsesmedlemmer fortsætter, blev det besluttet også at fortsætte med den samme fordeling af hvervene.

DJK’s hovedbestyrelse ser derfor således ud:
 • Thomas Nørgaard Olesen (formand)
 • Keld Haandbæk (næstformand)
 • Gunnar W. Christensen (kasserer)
 • Søren Bay
 • Niklas Havresøe
 • Henrik Bang Jensen
 • Svend Korsgaard
 • Benjamin Olsen
 • Jakob Schulze
 • René Niler (Jysk Veterantog)
 • Carsten Buhl (Museumsbanen)
 • Carl Otto Jensen (Vestsj. Veterantog)
 • Hans Henrik Larsen (Mariagerbanen)
 • Ebbe Makholm (Blovstrød Banen)
 • Lasse Toylsbjerg-Petersen (VtV)
 • Michael Winther (Limfjordsbanen)
 • Torben Bay Johansen (DJBM)
 • Frank Nielsen (Salgs- og arkivafdelingen).

  Forretningsudvalget består fremover af:
 • Thomas Nørgaard Olesen
 • Keld Haandbæk
 • Gunnar W. Christensen
 • Søren Bay
 • Carsten Buhl
 • Frank Nielsen
 • Michael Winther.
  Mødet afsluttedes ca. kl. 15.45.

  Kommende hovedbestyrelsesmøder: Søndag den 3. juni 2007 på Vogn-Ex.

  Niklas Havresøe