Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Søndag d. 28. oktober 2007, kl. 10.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde hos Limfjordsbanen i Aalborg.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Jernbaneklubberne Skæl skør banen, ØSJK, NoJK og DJK har afholdt møde om en mulig fremtid for banestrækningen Slagelse–Næstved. Siden hen er den lokale naturfredningsforening kommet med et forslag om at lave strækningen om til ridesti. DJK arbejder videre med sagen og koncentrerer sig mest om strækningen Slagelse–Dalmose.
Museumsbanen: Begge strækningslokomotiver er til eftersyn. Kiøge har været impliceret i et sammenstød med en postbil. Der var ingen personskade. Naboen til banen har nu klippet hækken, så synligheden er blevet bedre. Kiøge tog ikke skade af sammenstødet, kunne Carsten Buhl fortælle.
Mariagerbanen: Hans Henrik Larsen var imponeret over, at Benjamin Olsen m.fl . har givet sig ud i at få OHJ 40 driftsklar igen. Det kræver en hovedrenovering af motoren. Læs mere i Jernbanen nr. 6/2007. Limfjordsbanen: Kristian Madsen: Sporet til Aalborg Østhavn sættes i stand for 20 millioner kr., så Limfjordsbanen får godt spor fra Aalborg banegård til Østhavnen. DSB Ejendomme er så småt begyndt at gøre noget ved remisen i Aalborg. FFJ 34 skal have skiftet støttebolte, før den kommer i drift igen.
Blovstrød Banen: Sæsonen er forløbet rimeligt, berettede Ebbe Makholm. Desværre er en vogn afsporet i en remise, og derved har den ødelagt en port. Skaden tilses af en bygningstekniker.
Vestsjællands Veterantog: Carl Otto Jensen: Der har ikke været nogle kørsler til Gørlev i år.
En vognhal i Høng er under planlægning. Siden K 564 blev sat i stand og kom ud at køre, har den tilbagelagt 3.000 km.
Jysk Veterantog: Fødselsdagsturen med MY 1126 var gået over al forventning, for der var dobbelt så mange rejsende som kalkuleret.
Jørgen Rasmussen stopper som formand, og Poul Andersen overtager hans plads.
Djurslands Jernbanemuseum: Torben Bay Johansen har valgt at holde op som aktiv ved museet. Der skal derfor vælges nyt medlem til museets bestyrelse. Museet låner en DO-vogn af MHVJ.
DJK Midtjylland: Formand Thomas N. Olesen og driftsbestyrer Lars Henning Jensen deltager i et møde d. 19. november i Århus med Midtjysk afdeling for at diskutere afdelingens fremtid.
DJK Vognhal: I uge 46 omlægges strækningskablet på Marslev station, hvilket muliggør byggeriet af en ny vognhal bag den nuværende.
Jernbanebøger: "På sporet af Djurslands jernbaner" er nu kommet på hylderne i Jernbanebøger, fortalte Frank Nielsen.
DJK Rejser: Thomas N. Olesen fortalte om DJK’s forårsrejse, som går til Polen. Der vil være mulighed for at besigtige Arrivas Ytog i Bydgoszcz og køre med damp i Wolsztyn.

2. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen redegjorde for foreningens økonomi, som viser et overskud på 95.000 kr. i hovedkassen. Et budget for 2008 blev lagt.

3. Materielsager
G 625 skal fl yttes fra Nykøbing Sjælland til Marslev. Desværre må det ikke ske på egne hjul, så transporten skal ske pr. lastbil. MR-vognen i Maribo har endnu ikke fået afsagt sin endelige skæbne.

4. Generalforsamling 2008
DJK’s 48. ordinære generalforsamling afholdes d. 30. marts 2008 i Århus.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 22. december 2007.
Lørdag d. 16. februar 2008.
Niklas Havresøe