Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resume af DJK Bestyrelsesmøde

Søndag d. 3. juni 2007, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Formanden, Thomas N. Olesen, havde været til møde i Fed EC Rail i Odense, hvor han holdt et foredrag om bl.a. dansk design.
Formanden kom ind på en sag om tre stjålne skinnevogne, som foreningen for få år siden havde modtaget af OHJ/HTJ som en gave. De blev henstillet i Tønder. Sagen er meldt til politiet.
Næstformanden, Keld Haandbæk, gjorde rede for et møde med en kvinde i Hvalsø vedr. klubbens forfaldne vogne, som henstår på Hvalsø station. Det er aftalt, at nogle af vognene fl yttes pr. 1. juli 2007. Der er stadig en stigende tilstrømning af medlemmer.
Planlægningen af rejsen til Tallinn i Estland går efter planen.
Henrik Bang Jensen har været med til fl ytning af to VL-vogne samt S-toget til Sønderjylland og sørget for diverse godkendelser til transporten.

Museumsbanen: Carsten Buhl kunne berette, at sporet er sat i stand takket være god politisk forståelse for Museumsbanens problemer. Blot mangler der ½ kilometer, som godt kan vente et par år med at blive udskiftet.
LJ 19 får udskiftet kedelrør, så den kommer ud at køre i løbet af sommeren. Skovvognen er renoveret og igen ude at køre.
Stationsbygningen i Bandholm er renoveret, da den led under fugtproblemer.

Mariagerbanen: Hans Henrik Larsen berettede om to hårde og vellykkede dage på MHVJ i Kristi Himmelfarts-ferien. Salget af billetter overgik det budgetterede. Trods den intensive kørsel var der ikke noget driftsmateriel, der gik så meget i stykker, at det ikke kunne repareres med det samme.

Jysk Veterantog: Jysk Veterantog har kørt materieltog med to VL-vogne og et 2. generations S-tog.
Man afventer godkendelse af navneskiftet (fra GM-gruppen til Jysk Veterantog) fra Trafi kstyrelsen.

Djurslands Jernbanemuseum: Torben Bay Johansen berettede, at Bombardier har skænket deres modelsamling til museet.
Samlingen kan bruges til kommende udstillinger.

DJK Midtjylland: Benjamin Olsen er ikke længere kontaktperson for Midtjysk afdeling.
Thomas og Lars Henning Jensen vil deltage i et medlemsmøde, hvor medlemmerne i DJK Midtjylland afgør afdelingens fremtid.

DJK Vognhal: Søren Bay berettede, at aftalegrundlaget for købet af grunden i Marslev nu er på plads. Prisen er 90.000 kr. plus 20.000 kr. i salær til ejendomsmægleren.
Arealet dækker også det nuværende lejede areal. Den eneste ekstraomkostning, der kan komme, er ejendomsskatter. Klubben får plads til en hal magen til den nuværende.
Henrik kommenterede, at i løbet af blot tre år ville klubben have betalt det samme i leje af den nuværende grund. Det blev vedtaget enstemmigt at købe grunden.

Jernbanebøger: Frank Nielsen kunne berette om en manglende succes ved arrangementet Bogdage i Århus, så Jernbanebøger vil ikke være at træffe på en selvstændig stand næste gang, der er bogdage. Til gengæld var det gået rigtig godt ved MHVJ’s og Limfjordsbanens arrangement Privatbanedage 2007 i Kristi Himmelfarts-ferien. Jernbanebøger havde fået en fi n stand i stationsbygningen i Handest. Også salget på Græsted Veterantræf var forløbet tilfredsstillende.
Hans Henrik Larsen fra MHVJ spurgte til, hvorfor Jernbanebøger ikke var med ved træffet i Randers. Thomas svarede, at man havde prøvet det før uden tilfredstillende resultat.
Frank sluttede af med en stor tak til Wagn Larril for hans store indsats ved de store arrangementer.

Jernbanen: Niklas Havresøe bragte et omdiskuteret emne op til mødet (modeltog med i bladet eller ej), da ansvarshavende redaktør Tommy O. Jensen havde ytret ønske herom. Der blev diskuteret livligt.
Thomas konkluderede, at det er op til redaktionen selv, og at bladets opgave primært er at skrive om de rigtige jernbaner.

2. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen ville lave en budgetændring, dels fordi der har været afholdt store udgifter til transport af VLvogne samt S-tog, dels fordi klubben modtager et større bladtilskud.
Forslaget fi k stor tilslutning.

3. Materielsager
Thomas har mailet frem og tilbage med en mand fra en museumsbane i Lauenburg.
De vil gerne rangere med en dansk godsvogn. Søren vil forhandle et salg af en G10-godsvogn, som er i dårlig stand til dem.
Carsten Buhl fra Museumsbanen vil gerne af med en tidligere DSB MR-vogn og en tårnvogn. Det blev dog ikke besluttet, hvad der skal ske med dem.
Stevns Museum har lejet vognen „Bistadet“. Det vides endnu ikke, hvornår den sættes i stand.
Søren ville gerne have en Hbis-godsvogn, som henstår i Fredericia. Klubben kan få den ved at bytte med en 20-fods container. Der blev givet grønt lys for byttehandlen.

Kommende hovedbestyrelsesmøder Søndag d. 12. august 2007.
Niklas Havresøe