Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 16. februar 2008, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Sagen om de tre stjålne skinnevogne kører videre med Helle Larsen som DJK’s advokat. Henrik Bang Jensen redegjorde for fl ytningen af klubbens materiel fra Holstebro til Marslev. Materiellet skal klargøres og godkendes af Trafi kstyrelsen til kørsel ad skinnevejen.
Museumsbanen: I samarbejde med muse et i Maribo afholdes der dampweekend i Maribo til sommer efter Græsted-modellen. Der er etableret arkivsamarbejde med MHVJ.
Mariagerbanen: Sidste sæson gav et stort overskud, som skal bruges til at bygge en ny grav i remisen i Mariager. Afdelingen er i tænkeboks, for der er jubilæum i 2010.
Limfjordsbanen: Der er lagt tag på remisen i Aalborg. I den forbindelse afholdes et å bent hus-arrangement i midten af maj måned. Diesellokomotivet SB M 5 males op i APBfarver. Damplokomotivet FFJ 34 gennemgår en fuldstændig kedelrevision. Vognen DC 72 males indvendigt.
Veterantog Vest: Der skal anskaffes nye hjulsæt til CL-vognen. MT 152 er til revision, så den kan være klar til sæsonens kørsler. MO 1848 er under renovering.
Blovstrød Banen: I forbindelse med fredningssagen er der intet til hinder for, at Blovstrød Banen i fremtiden kan anlægge mere jernbane.
Vestsjællands Veterantog: Det er muligt at købe grunden syd for Høng station af VL, så der bliver mulighed for at bygge en vognhal. Kalundborg kommune køber strækningen Høng–Gørlev af Banedanmark. Strækningen skal besigtiges 8. maj med henblik på fremtidige kørsler på banen. Der holder seks godsvogne i Gørlev, hvoraf den ene er en tysk G10-vogn, som hugges op, fordi foreningen har en tilsvarende vogn i væsentligt bedre stand.
Jysk Veterantog: I samarbejde med Sønderborg Turistforening arrangeres der to dobbelt ture på Sønderborgbanen i juli og august. Den 6. september køres der åbent særtog Padborg–Aalborg–Padborg.
DJK Vognhal: Skødet på grunden i Marslev er under udfærdigelse i Banehuset. DJK bli ver ejer af grunden, mens anpartsselskabet ejer hallen.
Jernbanebøger: DJK genudgiver bogen "Af banen!" for Københavns Bymuseum. Den udkommer medio april. Der arbejdes på at gøre noget for at få færdiggjort MFVJ-bogen.
Jernbanen: Postdanmark kommer endnu en gang med nye forsendelsesmuligheder. Indtil videre fortsætter vi med samme type udsendelsesmåde, da den er mest hensigtsmæssig. Den billige med blot et løst omslag uden om bladet, anses ikke for hensigtsmæssig, for hvis bladet falder ud, står der nemlig ikke navn og adresse på selve bladet.
DJK Rejser: Rejsen til Polen i St. bededagsferien er ved at falde på plads. Der arrangeres en efterårsrejse til Tjekkiet i perioden 17.–21. september 2008. Der bliver tre særtog – et større persontog med diesellokomotiv af typen 749, et lille persontog med en dieselelektrisk motorvogn af typen 830 og endelig et tog med et damplokomotiv. Det vides endnu ikke, om det bliver et lille persontog eller et godstog.

2. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen redegjorde som sædvanlig for foreningens økonomi og gjorde opmærksom på, at han slutter regnskabet af for klubben ultimo marts, idet han ikke fortsætter som kasserer efter generalforsamlingen i Århus.

3. Materielsager
VL er positiv over for at overdrage et Y-tog til klubben. MR-vognen i Maribo skal besigtiges for at kunne afgøre, om vognen kan synes til transport. Bryrup–Vrads lejer en Igk-vogn, som p.t. holder i Hvalsø, for en 15-årig periode.

4. Generalforsamling 2008
DJK’s 48. ordinære generalforsamling afholdes på Århus Vandrerhjem d. 30. marts 2008. Det er temmelig sikkert, at Michael Winther stiller op til hovedbestyrelsen. H. P. Mortensen stiller også op, så der kommer kampvalg til generalforsamlingen. Niklas Havresøe genopstiller ikke.

Frank Nielsen