Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 16. november 2008, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Problemerne med IT-systemet på Vogn-Ex er nu heldigvis blevet løst. En ny server er sat i drift og data fra den gamle server er reddet uden tab af data. Det betyder også, at DJK atter kan ekspedere indmeldelser af nye medlemmer uden de betydelige forsinkelser, der har været i en periode.
Girokortet til kontingentbetalingerne for 2009 blev udsendt separat i kuverter, da det efterhånden er blevet temmelig kompliceret og besværligt at få dem udsendt med bladet. Kuvertforsendelsen var mulig takket være en stor arbejdsindsats af nogle få personer og betød hurtigere kontingentindbetalinger til DJK.
Museumsbanen: Vognhalsbyggeriet i Maribo er iværksat, idet MBJ har fået støbt fundamentet færdigt.
Der arbejdes med rangertraktoren LJ M 11. Den er blevet malet og kan måske blive driftsmaskine allerede fra sommeren 2009.
Mariagerbanen:
MHVJ er i gang med at bygge remisen om og planlægger en ny rensegrav i Mariager. Krumtapakslen på diesellokomotivet OHJ 40 er undersøgt og fundet fri for revner og skævheder. Sølerne er dog voldsomt forvredne og har grubetæringer.
Nagbøl-traktoren („Sukkerknalden“) er under idriftsættelse.
Baneafdelingen er klar til at lave to spor og senere en hal til dens "gule materiel".
Limfjordsbanen:
Sommerens kørsler begyndte godt, men blev dårligere, som sommeren skred frem. I 2009 lånes fra MHVJ et Triangel-motortog og personale til kørsel hos LFB. Limfjordsbanen har fået lavet el-arbejder i remisen, og skeletterne til de nye porte er hængt op. Plader til portene er malet og venter på at blive sat på skeletterne.
Der skal skiftes ca. 350 støttebolte på damplokomotivet FFJ 34. Omkring 100 er allerede skiftet, og de resterende er fremstillet.
Blovstrød Banen:
Banen har desværre lidt problemer med damplokomotivet B4. Lokomotivet er utæt omkring støtteboltene, og det er et temmelig stort arbejde at få dem stemmet op.
Der er kørt en del tog i sommer, men ikke så mange af dem er fremført med damp, da det er småt med personale uddannet til at køre med damp.
Veterantog Vest: Banedanmark har afsluttet en større sporombygning i Bramming. Der er nu kun to spor tilbage.
VTV har atter haft et år med rekordindtjening.
Der skal køres mange særtog op til jul og en tur til Herning og Lemvig i januar.
En MO-motor og krumtap er sendt ud i byen med henblik på renovering.
Jysk Veterantog:
Jysk Veterantog er desværre ikke blevet bestilt til at køre særtog på Sønderborgbanen i julen 2008.
DJK Vognhal:
Et lokalplanforslag for hele stationsområdet i Marslev forsinker projektet.
Resumeet af et tidligere hovedbestyrelsesmøde kunne forstås således, at landinspektøren havde målt forkert op. Dette var bestemt ikke tilfældet!
Jernbanebøger:
Jernbanebøger ser frem til selv at udgive bøger i 2009. En bog om Hvalpsundbanen udkommer primo 2009, og der arbejdes også med et par andre bogprojekter i 2009.
DJK Rejser:
To rejser er på tegnebrættet i 2009. En tur til Rügen i Store bededagsferien og en tur til Belgien, Syd-/Vesttyskland og Frankrig 16.–20. september 2009.

2. Forskellige anliggender
Hvis Gedserbanen lukkes både for drift og trafik, har DJK en udfordring i at få klubbens materiel i Gedser remise væk. Der står fl ere vogne, som er relativt enkle at fl ytte ad jernbane, men meget besværlige ad vej. DJK vil derfor trække det fra Gedser, hvis banen lukkes. DJK har følgende materiel i Gedser: Hovedforeningen har en Tgt-godsvogn, motorvognen SB M1 og et MH-rangerlokomotiv. Bandholmbanen har personvogn B12, damplokomotivet SVJ 1 samt en 3-akslet godsvogn.
Jernbanekalenderen 2009 og Foreningsnyt M4-2008 forventes at udkomme rettidigt. Fremover vil M4 og kalenderen blive søgt klargjort til omdeling i uge 48 af hensyn til annoncering af bøger op til julehandlen.

3. Økonomi
DJK’s økonomi er påvirket af, at Jernbanebøger i år ikke har givet et stort overskud som tidligere.

4. Materielsager
DJK har fået anvendelige troljer foræret fra en entreprenør. Troljerne er tilgået VSVT og MHVJ.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 11. januar 2009 på Vogn-Ex.
Søndag d. 15. februar 2009 på Vogn-Ex.
Lørdag d. 28. marts 2009 i København – udvidet hovedbest.møde (kontaktgrp.).
Søndag d. 29. marts 2009 (generalfors.)

Michael Winther, referent