Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 25. maj 2008 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Retssagen om de tre stjål ne skinnevogne fortsætter. Der er indgivet stævning.
Henrik Bang Jensen fortalte om diverse ma teriel, der er fl yttet til Marslev, herunder MR-vognen fra Maribo og ØSJS 6 fra Høng. Desuden undersøges det at fl ytte HP 13 fra Hjørring til Marslev.
Mariagerbanen: Under renoveringen af OHJ 40 har det vist sig nødvendigt at undersøge krumtapakslen detaljeret for revner. VNJ DL 12 er nyrevideret. Elektrikerarbejdet i det nye værksted er afsluttet.
Limfjordsbanen: Arbejdet med FFJ 34 foregår stabilt.
Der er modtaget penge fra diverse fonde, og med disse penge kan der også blive til maling af SB M 5.
Remisen er næsten genopført, og materiel fra sporet i postterminalen fl yttes nu hjem.
Veterantog Vest: MT 152 er under reparation/eftersyn.
Jysk Veterantog: Vogne og lokomotiver er blevet synet og godkendt.
Vestsjællands Veterantog: Grunden til vognhallen i Høng er købt. Kalundborg kommune har købt "Gørlevsporet",
så der køres "plantog" til Gørlev i år.
DJK Rejser: Tjekkietturen er i en detaljeret planlægningsfase (sidenhen afl yst pga. for få tilmeldte, red.).
DJK Vognhal: Sagen med fejl i udmatrikuleringen er ikke afklaret.
Der er planer om at få lavet de sidste kabelflytninger i efterårsferien.
Blovstrødbanen: Sæsonen er startet med diesel – B4 er ikke helt klar.
Jernbanebøger: Der er aftalt møde med Forlaget bane bøger for at snakke markedsføring og økonomi omkring masseudsendelser. Der afholdes et bogudsalg, som offentliggøres i M2.
At deltage i „Veterantræf“ i Græsted er generelt en dårlig forretning. Vi vil seriøst overveje, om vi skal deltage dér mere.

2. Økonomi
Hovedkassens likviditet halter fortsat pga. Jernbanebøgers dårlige økonomi.
Svend Korsgaard er på vej til at overtage hvervet som hovedkasserer endeligt,
ligesom Niklas Havresøe er klar til at overtage kassererhvervet i Jernbanebøger.

3. Materielsager
Der forhandles videre med VL omkring evt. køb af Y-tog herfra.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
14. september 2008 i Høng.
16. november 2008 på Vogn-Ex.
11. januar 2009 på Vogn-Ex.

Frank Nielsen