Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 29. marts 2008 afholdtes udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppemøde) på Århus Vandrerhjem i Risskov.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Der planlægges et fortrinsvis socialt arrangement for foreningens aktive, når "sæsonen" er slut – evt. i Høng. DJK vil markere Svenska Järnvägsklubbens (SJK’s) 50-års jubilæum.
Kontaktgruppen: DJK’s hjemmeside besøges af 700 hver dag. Der arbejdes videre med "lukkede medlemssider", som man kun kan komme ind på ved hjælp af brugernavn og kodeord.
Museumsbanen: 800 m spor er under renovering – der bliver ingen drift før ultimo april.
Mariagerbanen: Renoveringsprojektet vedr. OHJ 40 fortsætter.
Limfjordsbanen: Der er udarbejdet nye vedtægter, som er godkendt af DJK’s hovedbestyrelse. Tag og porte i den ødelagte del af remisen er ved at være genopført, og "elastiksporet" genåbnes.
Veterantog Vest: Sporproblemerne i Bramming er løst. Der køres i Nyborg i påsken som vanligt.
Jysk Veterantog: Banens arrangementer er i god udvikling.
Djurslands Jernbanemuseum: I sæsonen vil der være åbent fredag–lørdag–søndag. Hjemmesiden er revideret. Reviderede vedtægter er færdiggjort.
DJK Midtjylland: Der er berammet otte møder hen over 2008. Der arbejdes på at sammensætte et attraktivt program. Forbedres fremmødt ikke, er der ikke grundlag for at forsætte afdelingens aktiviteter p.t.
DJK Vognhal: Arealet, hvor nuværende hal står, og hvor ny hal skal stå, er nu købt af Banedanmark.
Salgs- og arkivafdelingen: 30.-31. august inviterer Danmarks Jernbanemuseum til udstilling i Odense. Samme datoer er der modelbaneudstilling i Valby.
Jernbanebøger: Anden udgave af bogen „Af Banen!“ om DSB’s centralværksted i København udkommer den 10. april – nu som DJK-udgivelse. Jernbanebøgers udgivelsespolitik tages snarest op til revision.
DJK Rejser: Polen-rejsen er ved at være på plads. Det er et spændende projekt. Septemberrejse til Tjekkiet.

2. Økonomi
Gunnar W. Christensen redegjorde for foreningens økonomi. Regnskabet er generelt i orden, selv om Jernbanebøgers økonomi er dårlig. Det skyldes manglende indtægter på grund af fraværet af egne udgivelser.

3. Materielsager
MR-vognen fra Maribo forventes fl yttet til Marslev. Der arbejdes på at anskaffe eksemplarer af de sidste danskbyggede godsvogne.

4. Generalforsamling 2008
DJK’s 48. ordinære generalforsamling afholdes på Århus Vandrerhjem d. 30. marts 2008.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 30. marts 2008, efter generalforsamlingen – konstituerende hovedbestyrelsesmøde.
Søndag d. 25. maj på Vogn-Ex
Søndag d. 14. september (måske i Høng).

Frank Nielsen