Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af konstituerende hovedbestyrelsesmøde

Umiddelbart efter DJK’s 48. ordinære generalforsamling søndag d. 30. marts 2008, kl. 15.45
afholdtes konstituerende hovedbestyrelsesmøde.

DJK’s hovedbestyrelse ser herefter således ud:
 • Thomas Nørgaard Olesen (formand)
 • Keld Haandbæk (næstformand)
 • Svend Korsgaard (kasserer)
 • Søren Bay
 • Gunnar W. Christensen
 • Henrik Bang Jensen
 • Benjamin Olsen
 • Jakob Schulze
 • Michael Winther
 • Carsten Buhl (Museumsbanen)
 • Carl Otto Jensen (Vestsj. Veterantog)
 • Hans Henrik Larsen (Mariagerbanen)
 • Kristian Madsen (Limfjordsbanen)
 • Ebbe Makholm (Blovstrød Banen)
 • René Niler (Jysk Veterantog)
 • Lasse Toylsbjerg-Petersen (VtV)
 • Torben Nielsen (Djurslands Jb.museum)
 • Frank Nielsen (Salgs- og arkivafdelingen).

  Forretningsudvalget består fremover af:
 • Thomas Nørgaard Olesen
 • Keld Haandbæk
 • Svend Korsgaard
 • Søren Bay
 • Carsten Buhl
 • Frank Nielsen
 • Michael Winther.

  Kommende hovedbestyrelsesmøder
  Lørdag d. 24. maj 2008 på Vogn-Ex.
  Lørdag d. 13. september 2008 – afholdes evt. i Høng.

  Michael Winther