Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 15. august 2009, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
DJK har skrevet til Trafi kstyrelsen og skitseret konsekvenserne af dommen fra retssagen om tre tidligere DJK-godsvogne i Tønder.
Mulighederne for at styrke veteranbanernes stemme i lovgivningsprocessen nationalt og på EU-niveau blev diskuteret, og DJK vil drøfte sagen i regi af den europæiske samarbejdsorganisation FEDECRAIL.
Museumsbanen:
Der arbejdes med at få lavet vognhal II i Maribo færdig. Den mangler p.t. porte og sider samt håndarbejde med sportilslutning og arbejde med at gøre remiseområdet mere velegnet til at modtage besøgende.
MBJ stiler mod at have tre driftsklare damplokomotiver i 2012 (LJ 19, Kjøge og APB 17).
VLTJ No. 6 overvejes istandsat hos Museumsbanen. Diesellokomotivet LJ 11 er sat i drift og har kørt de fleste af sommerens motortog. Det har dog haft en del nedbrud.
Mariagerbanen:
Mariagerbanen har i lighed med Limfjordsbanen fået en flot donation fra Jernbanepersonalets Assistanceklub i Aalborg. MHVJ bliver 40 år i 2010, og det vil blive fejret i dagene 30/4 og 1/5 2010.
Sæsonen har været fornuftig, og MHVJ kørte med HV 3 og et par vogne ved et godt arrangement på Odderbanen.
HV 3 har været udlånt til DSB Museumstog og kørte bl.a. veterantog via Silkeborg.
MHVJ har bygget en sprøjtevogn på en skinnebusbogie.
Limfjordsbanen:
Banen har desværre måttet afl yse tog på grund af mangel på lokomotivførere, men der er håb om, at situationen bedres. Fejlinformation og -kommunikation hos Banedanmark betød, at en transport af Triangelmotorvogne fra Handest til Aalborg måtte aflyses og hverdagskørslerne med Triangel på Limfjordsbanen ligeså.
"Sparemarcipanbrødet" SB M 6 har fået fornyet laderelæet, og LFB har derfor nu to driftsklare diesellokomotiver. Driftsvognene er blevet lakeret.
Stamsporet til Aalborgs Østhavn er nu overtaget af Aalborg Havn. Der er håb om, at det manglende sporarbejde på stamsporet til Aalborgs Østhavn bliver udført.
Vestsjællands Veterantog:
Banen har haft en pæn køresæson, og der arbejdes med at måle spor ud til vognhalsprojektet i Høng.
Jysk Veterantog:
JVT har kørt i Sønderjylland tre søndage med rimelig succes, og der køres igen i efterårsferien.
Djurslands Jernbanemuseum:
Museet besøges af en del grupper. Der arbejdes med museets Scandia-udstilling.
DJK Vognhal:
Kommunen har sendt vognhal II til høring, og hovedbestyrelsen arbejder med at skaffe midler til hallen.
Jernbanebøger:
Jernbanebøgers bog om Mariager–Faarup –Viborg Jernbane (MFVJ) er udkommet, og der er ydet en god indsats fra Jernbanebøger for at markedsføre bogen lokalt.
Gribskovbane-bogen er afl everet til trykkeriet og forventes at udkomme i september.
Jernbanebøgers økonomi retter sig pænt, og det forventes, at årets regnskab ender med et plus-resultat. Der kan stadig gøres noget mere på markedsføringsfronten, og der er gode erfaringer med at inddrage baner og afdelinger lokalt.
DJK Rejser:
Rejsen til bl.a. Belgien og Frankrig i efteråret bliver gennemført, og det tegner til rigtig spændende oplevelser.
DJK Udfl ugtsafdeling:
Ideerne til en udfl ugt på Falster er blevet revideret, men der arbejdets stadig på at planlægge en tur.

2. Forskellige anliggender
Hovedbestyrelsen drøftede konklusionerne fra en rapport om veterantog på Fyn. Rapporten gav dog ikke anledning til ændring i DJK’s prioritering af, at nye baner skal kunne noget andet end det, fl ertallet af foreningens nuværende baner giver mulighed for. Her tænkes bl.a. på højere hastighed og akseltryk. DJK er stadig opmærksom på udviklingenomkring Grindstedbanen.

3. Økonomi
Regnskabet har til dato ikke været udsat for uforudsete omkostninger (særligt til materieltransport) som de foregående år, hvilket ses positivt på foreningens økonomi.
Kontingentindbetalingerne er næsten oppe på det budgetterede, men når måske ikke helt "i mål".

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 24. oktober 2009 på Vogn-Ex.
Lørdag d. 19. december 2009 på Vogn-Ex.

Michael Winther