Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 15. februar 2009, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Hovedbestyrelsen er blevet opmærksom på, at der findes en målgruppe for firmamedlemskaber i de efterhånden mange selskaber inden for jernbanesektoren i Danmark, som gerne vil modtage Jernbanen.
Der var derfor enighed om at foreslå generalforsamlingen oprettelsen af en ny type firmamedlemskab til 10.000 kr. årligt.
Det omfatter 10 abonnementer på Jernbanen samt en helsidesannonce inden i bladet.
Overskud deles ligeligt mellem baneforeningerne og DJK.
Det nuværende firmakontingent ændres følgelig til et baneforeningskontingent.
Mariagerbanen:
Opholdsrummene i remisen i Mariager er blevet renoveret, og der bygges om i remisen.
Diesellokomotivet VNJ Dl 12 er i Odder forgenopmaling, og Ml 5203’s motor er på vej til Frichs i Horsens.
Der arbejdes med at etablere en ny grav i Mariager, og der arbejdes med at støbe nye perroner i True.
Limfjordsbanen:
LFB har haft problemer som følge af, at sporskifterne på sporet til Østhavnen er i dårlig stand.
Der er nu etableret el-installationer i remisens tidligere ødelagte del.
Et hjørne i remisen indrettes til at præsentere nogle af banens historiske jernbaneeffekter.
Nordjysk Afd. har afholdt vellykkede møder.
Blovstrød Banen:
Aksler til Pedershaab-lokomotivet er kommettilbage. Hedelands Veteranbanes damplokomotiv HVB 3 kører i år ved Græsted Veterantræf.
Vestsjællands Veterantog:
VSVT har fået skødet på grunden tiltænkt vognhallen i Høng.
Fra marts 2010 forsvinder sporforbindelsen fra spor 2 til sidesporet i Hvalsø.
Jysk Veterantog:
Jysk Veterantog afholder generalforsamling den 7. marts 2009.
Der er i 2009 plan om kørsel Padborg–Vojens i juli og august, og lørdag den 5. september køres på kryds og tværs af Jylland med Struer som fjerneste mål.
Der er kommet krav om en meget bekostelig ombygning af ATC-togsikringsanlægget på My 1126 oven i betydelige udgifter til et netop afholdt ATC-eftersyn.
DJK Vognhal:
DJK har indhentet priser på vognhal II. En rå hal og tilbygning, med støbt gulv, uden toilet og teknik (VVS, el, kloak), men inkl. jordflytning (med margin på 1 mio kr.) anslås til at koste 5 mio kr.
Jernbanebøger:
Jernbanebøger har nu fået bøger på gaden – AHB-bogen er udgivet, og med lidt held kommer der endnu en bog til april. Der er sat gang i et Jernbanebøger-nyhedsbrev som initiativ til at supplere annonceringen i M-bladene. Tilmelding sker via Jernbanebøgers hjemmeside under www.djk.com.

2. Forskellige anliggender
DJK har undersøgt mulighederne for, at foreningen tegner en forsikring for de aktive medlemmer. Konklusionen blev, at det ikke er muligt for foreningen at tegne en fælles forsikring på ordentlige og realistiske vilkår. Det er derfor yderst vigtigt, at alle aktive DJK-medlemmer ikke blot har en fritids-ulykkesforsikring, men en HELTIDS-ulykkesforsikring (specielt, hvis man har et erhverv, der ligner noget af det, man går og sysler med i fritiden).
Pr. 13/12 2009 ophører persontrafikken på Gedserbanen. DJK vil arbejde på, at få fjernet sit materiel i Gedser inden nævnte dato af hensyn til mulighederne for at få det transporteret fra Gedser på skinner.
Arbejdsgruppen vedr. Slagelse–Næstvedbanen, som bl.a. omfatter DJK, arbejder produktivt og effektivt. Der er oprettet en hjemmeside om projektet (www.slagelsenaestved-banen.dk). Møde 16/2 med Skov-og Naturstyrelsen, der mener, at man både kan lave sti og køre veterantog. Skov- og Naturstyrelsen har nu overtaget strækningerne Slagelse–Næstved og Dalmose–Skælskør.

3. Materielsager
DJK arbejder ikke på at overtage en Bc-tvogn fra DSB. På grund af pladsmangel i Padborg er Jysk Veterantog ikke interesseret i at råde over en sådan vogn.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 28. marts 2009 – udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen)
Søndag d. 29. marts 2009 – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Michael Winther