Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 19. december 2009, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
DJK’s generalforsamling 2010 afholdes på Århus Vandrerhjem den 28. marts 2010.
DJK-dagen for foreningens aktive medlemmer afholdes i 2010 på Blovstrød Banen.
Hovedbestyrelsen er opmærksom på den uheldige nedgradering af Grindstedbanen og den åbenbare risiko for lukning af banen.
Der arbejdes på at give hurtigere respons på henvendelser til DJK’s medlemsregister.
Museumsbanen:
Gennem tilskud er det nu lykkedes at få finansieret sidebeklædning til vognhal II i Maribo.
Damplokomotivet VLTJ 6 planlægges flyttet fra Lemvig til Maribo.
Mariagerbanen:
Damplokomotivet VLTJ No. 7 er delvis adskilt for tiden, da samtlige topstøttebolte skal udskiftes.
Det går fremad med motorrenoveringen af diesellokomotivet OHJ 40 ("Frichs fi rkant").
Der er bl.a. fundet nogle „nye“ hovedlejepander, som tidligere er indvundet fra „søsterlokomotivet“ HP 15.
Der er fornyet ca. ½ km spor på Mariagerbanen.
Limfjordsbanen:
LFB har kørt efterårs- og juletræstog med damplokomotivet HV 3, som er udlånt fra MHVJ.
Der arbejdes på at få færdiggjort arbejdet med restaureringen af den kombinerede person- og postvogn AHJ Dc72.
Blovstrød Banen:
Blovstrødbanen har haft en stille og rolig sæson.
Vestsjællands Veterantog:
Der har i løbet af efteråret været en del arbejde med at holde materiellet køreklart samt diverse reparationsopgaver.
Projektet med damplokomotivet OHJ 38 skrider stille og roligt frem.
Jysk Veterantog:
JVT har kørt særtog mellem Sønderborg og Århus.
Jysk Veterantog imødeser at blive hjemløse i forbindelse med, at udlejeren har opsagt aftalen om, at JVT kan benytte godsterminalen i Padborg. Der arbejdes på at finde alternativer.
Djurslands Jernbanemuseum:
Der er indhentet tilbud på opførelse af en vognhal i Ryomgård til opbevaring af materiel således, at der kan frigives plads til museumsformål i remisen.
DJK Vognhal:
Der er indgivet landzonetilladelse til hal II i Marslev, men klagefristen er endnu ikke overstået.
Arbejdet med at fælde træer er cirka halvvejs.
Jernbanebøger:
Jernbanebøger har afholdt årsmøde. Michael Plum er udpeget til ny kasserer i Jernbanebøger.
DJK udflugt:
DJK kørte en vellykket afskedstur på Gedserbanen dagen efter ophøret af DSB’s betjening af banen.

2. Forskellige anliggender
Skælskørbanen har valgt at fusionere med Vestsjællands Veterantog.
Der har været afholdt et møde i Skælskør om den fremtidige struktur. Skælskørbanen forærer deres materiel til DJK, og det er planen, at Vestsjællands Veterantog skal overtage Ytoget og triangelvognene.
Det blev diskuteret, hvordan foreningen håndterer, at DJK selv med en vognhal II i Marslev råder over betydeligt mere materiel, end der kan huses under tag. Det blev besluttet at gå i dialog med baneforeningerne om prioritering af foreningens materiel således, at mest muligt af det bevaringsværdige materiel kommer under tag.

3. Økonomi
Status for hovedkassen blev fremlagt. Økonomien ser fornuftig ud.

4. Materielsager
DJK’s materiel i Hvalsø skal fl yttes, og det blev i den forbindelse besluttet at bevare D-maskinen, en Cuk-vogn og en E-vogn med reservedele.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 13. februar 2010 på Vogn-Ex
Lørdag d. 27. marts 2010 i Århus
– udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen) Søndag d. 28. marts 2010 i Århus
– konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Benjamin Olsen og Michael Winther