Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 24. oktober 2009, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
DJK’s generalforsamling 2010 afholdes søndag d. 28. marts på Århus Vandrerhjem.
DJK har p.t. knap 2.800 betalende medlemmer.
Der arbejdes med flere aktiviteter i anledning af DJK’s jubilæum i 2011, herunder påtænkes bl.a. et jubilæumsskrift.
Museumsbanen:
Regnskab for sæsonen er afsluttet. Passagerantal på linje med forrige år. Der har været færre særtog, men det samlede økonomiske resultat er fornuftigt.
Der har været meget arbejde med at lave planer for sporforbindelse til vognhal II, men der er håb om, at en løsning er fundet.
Mariagerbanen: Krumtappen på diesellokomotivet OHJ 40 ("Frichs-firkant") må eventuelt sendes til Tyskland for at blive slebet. Damplokomotivet VLTJ 7 skal have skiftet alle topstøttebolte.
Limfjordsbanen:
Med hjælp fra MHVJ og HV 3 kørte LFB damptog med mange passagerer i efterårsferien. HV 3 lånes tillige til tre juleture og et særtog i november.
Arbejdet med at udvikle arealerne på godspladsen i Aalborg er påbegyndt. LFB er opmærksom på, at det nuværende tilslutningsspor fra remisen planlægges fjernet, men man undersøger mulighederne for at få et alternativt tilslutningsspor.
Jysk Veterantog:
JVT har kørt "Midtjylland rundt" og havde mange deltagere. Mange forsinkelser hos DSB betød desværre, at flere tilrejsende fra Sjælland ikke nåede frem. Oprangeringen blev også en anden, da der forud for turen opstod problemer med My 1126. Mx 1006 blev i hast lejet hos CFL Cargo. En efterfølgende fejlsøgning på My 1126 viste, at der ikke er problemer med lokomotivet, hvilket også blev bekræftet på en tur i efterårsferien.
Djurslands Jernbanemuseum:
Årets regnskab er gået op i et rundt nul. Mulighederne for at bygge en hal i Ryomgård i stil med vognhallen i Handest undersøges p.t.
DJK Vognhal:
Der arbejdes på landzonetilladelsen, og der er lavet jordforureningsprøver. Herudover arbejdes der med at lave fondsansøgninger.
Jernbanebøger:
Der er ved at blive varmet op til julesalget, og der er meget nyt stof hos Jernbanebøger – bl.a. DVD’er fra Limfjordsbanen.
DJK udflugt:
Udflugtsafdelingen arbejder videre med planer om en afskedstur på Gedserbanen og afprøver også ideer om udfl ugter vest for Storebælt.
DJK Rejser:
I 2010 arrangeres der kun én DJK-rejse, da det efterhånden er meget dyrt at arrangere noget, som man ikke selv kan opleve på egen hånd. Turen er planlagt til 1.–5. september 2010 og vil have Østrig som mål. Rejsen vil foregå med tog hele vejen.

2. Forskellige anliggender
Der har været afholdt møde i Jernbanens redaktioner med henblik på at diskutere og finde løsninger på udfordringerne med at finde mandskab og nye ideer til at lette arbejdet.
Med udgangspunkt i en forespørgsel fra Museumsbanen blev mulighederne for, at hovedforeningen kan støtte baneforeningernes vognhalsprojekter økonomisk, diskuteret. Konklusionen blev, at hovedforeningen desværre ikke har tilstrækkelige midler til dette, men at det kan genovervejes, hvis muligheden skulle opstå.
Uheldige omstændigheder har gjort, at nogle medlemmer beklageligvis har oplevet, at der ikke har været åbent på Vogn-Ex trods annoncering om dette. Der gøres nu en indsats for, at det ikke vil ske igen.
Mulighederne for, at DJK engagerer sig i bevarelsen af Gedserbanen, blev drøftet på baggrund af et oplæg om banens kulturmæssige værdier.

3. Materielsager
Damplokomotivet VLTJ 6 flyttes fra Lemvig, og det blev besluttet, at det transporteres direkte til Maribo, da Museumsbanen på længere sigt er interesseret i lokomotivet.
MHVJ fik tilsagn om at kunne afhænde en spritvogn, en ballastvogn (tidligere Tdgsvogn), en stoppemaskine (ex OHJ SR63) samt en Gs-vogn. De afhændes på forskellig vis.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 19. december 2009 på Vogn-Ex.
Lørdag d. 13. februar 2010 på Vogn-Ex
Lørdag d. 27. marts 2010 i Århus – udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen)
Søndag d. 28. marts 2010 i Århus – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Michael Winther