Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 3. maj 2009, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Mariagerbanen:
MHVJ er opsagt i lejemålet i Hobro, så en skinnebus er desværre blevet "hjemløs".
Der arbejdes med at etablere rensegrav i Mariager.
Limfjordsbanen:
LFB arbejder stadig med remisen i Aalborg. Portene er malet, og der kommer nyt tag over mandskabsbygningen. Et nyt laderelæ er på vej til diesellokomotivet SB M 6, så den kan fungere som reservemaskine.
Den 4. oktober afholdes åbent hus i Aalborg i anledning af den genopbyggede remise.
Blovstrød Banen:
Der er lavet hjul til akslerne på Pedershaabmaskinen.
Det er endnu uklart, hvorvidt damplokomotivet B4 vil køre denne sommer.
Jysk Veterantog:
Jysk Veterantogs ATC-ombygning af My 1126 blev heldigvis ikke så bekostelig
som forventet i forhold til de indhentede prisoverslag.
Vestsjællands Veterantog:
VSVT arbejder med at lave ny perron i Gørlev.
DJK Vognhal:
DJK har været i Silkeborg for at fjerne spor, til senere brug ved vognhallen i Marslev.
Jernbanebøger:
DJK-bogen om Mariager–Faarup–Viborg Jernbane nærmer sig færdiggørelsen, og ligeså imødeses også udgivelsen af DJKbogen om Odderbanen, om end den måske ikke er på gaden på jubilæumsdagen. Jernbanebøger søger endvidere at få produceret og udgivet foreningens smalfilm om Nakskov–Kragenæs Jernbane. Jernbanebøgers økonomi udvikler sig positivt.
DJK Rejser:
Tilmeldingerne til rejsen i 2. halvår følger det forventede.
DJK udfl ugt:
DJK’s udflugtsafdeling arbejder forsat på at undersøge mulighederne for udfl ugter på Falster eller i Vestjylland.

2. Forskellige anliggender
Slagelse–Næstvedbanen: Status på projektet for den fremtidige anvendelse af banestrækningen er, at der p.t. er en høringsproces i gang, men det ser ikke godt ud for DJK’s ønske om en fremtid som veteranbane. Der kan dog være en lille chance for stadig at køre veterantog fra Skælskør mod Tjæreby/Dalmose.
Hovedbestyrelsen diskuterede alternativer til Slagelse–Næstvedbanen for så vidt angår sikring af en banestrækning, hvor det vil være muligt at køre veterantog med "nyere" veterantogsmateriel i Østdanmark, når nye signalsystemer gør det svært at køre på kommercielle strækninger. Hovedbestyrelsen er i øvrigt også opmærksom på Grindstedbanens fremtid. Eventuelle initiativer vil blive taget i tæt samspil og god forståelse med de dele af DJK, der har umiddelbare interesser i projekterne. Hovedbestyrelsen overvejer DJK’s fremtidige bankforhold i lyset af Nordeas uheldige rolle i Slagelse–Næstvedbane-sagen, hvor Nordea-fonden har tilbudt betydelige midler til at fjerne sporet til fordel for en cykelsti.
Retssagen vedr. forsvundne vogne: Mandag d. 30. april 2009 blev der afholdt retsmøde vedrørende DJK’s tre tidligere OHJ skinnevogne, som DJK har mistet i Tønder. Dommen gik uventet DJK imod, men hovedbestyrelsen valgte af en række årsager ikke at anke dommen. Konsekvenserne af dommen er, at vognene ikke længere er DJK’s ejendom, og at foreningen skal betale omkring 30.000 kr. i sagsomkostninger.

3. Materielsager
Museumsbanen ønsker at erhverve damplokomotivet VLTJ No. 6.
VSVT er interesseret i at finde en lavsidet godsvogn, der kan anvendes sammen med en trolje.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 15. august 2009 på Vogn-Ex.
Lørdag d. 24. oktober 2009 på Vogn-Ex.
Lørdag d. 19. december 2009 på Vogn-Ex.

Michael Winther