Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 16. maj 2010, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen: Mødet var koncentreret om en drøftelse af DJK’s fremtidige organisation. Dette skete på baggrund af et stærkt debatoplæg fra DJK’s formand, Thomas Nørgaard Olesen. På mødet blev fire væsentlige elementerdrøftet:
• Vedtægter og interne aftaler
• Vognhalskassen
• Hovedbestyrelsens arbejdsform
• Sammenhængskraften i DJK.
Der arbejdes nu videre med at følge op på drøftelserne og de konklusioner, der var enighed om i hovedbestyrelsen.

Museumsbanen:
Den nye vognhals sider er nu beklædt. Gavlpartiet med portene og besporingen mangler endnu.
Damplokomotivet APB 17 (ex. SB 4) er nu trykprøvet og kedlen godkendt. Lokomotivet er dog endnu ikke samlet.
Mariagerbanen:
MHVJ har afholdt 40-års jubilæet – og VLTJ 7 kom i drift takket være en stor indsats fra Glenn F. Olsen.
Limfjordsbanen:
Limfjordsbanen har fået ny hjemmeside. Der er planlagt særtog op til sæsonen.
MY veterantog:
Der arbejdes på at køre på Frederiksværkbanen. Materiellet er blevet synet, og der er kommet godt gang i arbejdet.
Der er en kølevandsfejl på MY 1126.
Djurslands Jernbanemuseum:
Arbejder med forslag til et nyt navn til museet, så DJK afspejles i navnet.
DJK Vognhal:
Banedanmark har udskiftet sporskifter i Marslev. Der er lagt et 60 kg/m-sporskifte i ind til DJK’s område.
Der er modtaget tilsagn fra fonde om ca. en kvart million i støttekroner til vognhal II i Marslev.
Jernbanebøger:
Jernbanebøgers bogudsalg blev en succes og vil blive gentaget ved en senere lejlighed.

2. Økonomi
Kassebeholdningen er fi n. Der er en rimelig likviditet, hvilket er nødvendigt bl.a. til vognhal II i Marslev.
Jernbanebøger har nedbragt sit udestående til DJK på flot vis.

3. Materielsager
DJK takker ja til en mulighed for at erhverve et Y-tog med centralkoblinger samt en ADns-e styrevogn.
Der arbejdes på en materielbevaringsplan.
Efter drøftelse på mødet samt en efterfølgende høring blandt banerne er der taget stilling til eventuel afhændelse af et antal person- og pakvogne (vognene FFJ C 9, NFJ D 31, EA 6031, OHJ Bns 270, BDvogn, DO 5607 samt CXM 4528).
DJK takker nej til et tilbud om et opholdslokale indrettet i en tidligere P-vogn.

Kommende hovedbestyrelsesmøder:
Søndag d. 12. september 2010 på Vogn-Ex.
Søndag d. 28. november 2010 på Vogn-Ex.
Søndag d. 13. februar 2011 på Vogn-Ex.
Lørdag d. 26. marts 2011 på Vogn-Ex (kontaktgruppemøde).
Søndag d. 27. marts 2011 (generalforsamling i København).

Michael Winther